Ne ma takiego przedsiębiorstwa, które nie stosowało by w swoim zakładzie coraz bardziej nowoczesnych rozwiązań. Korzystanie z takich przywilejów może nam przynieść jedynie same korzyści, jednakże wszystko należy jak najlepiej zorganizować, aby korzystanie z nich ułatwiało nam pracę, a nie tylko utrudniało. Każdy proces produkcyjny musi być zorganizowany w ten sposób, aby nie przerywać ciągłości produkcji w ciągu dnia. Często zdarza się tak, że nie zostaje on przerwany przez wiele dni, a ludzie pracują na zmiany.
Blokady, przegrody przemysłowe są również nieodzownym elementem każdego procesu. Często dzięki temu praca staje się jeszcze sprawniejsza. Możemy zablokować lub zatrzymać cały proces, jeśli tylko mamy do tego prawo i widzimy, że produkty są zagrożone. Często robimy tak także ze względu na ochronę ludzi, których zdrowie i życie jest zagrożone. Każdy z nas powinien o tym wiedzieć. Tylko w ten sposób nie tylko wydajność będzie jak najlepsza, ale i ludzie będą czuć się bezpiecznie.