Rusztowania warszawskie są jednym z typów rusztowań powszechnie stosowanych w budownictwie. Są one skonstruowane z podobnych do siebie modułów powstających z kolei z zespawanych ze sobą stalowych rur. Rusztowanie takie nie jest specjalnie ciężkie bo waży około 8 kilogramów a jego przemieszczanie nie wymaga specjalistycznego sprzętu – mogą spokojnie być przenoszone przez jedną osobę.
Poszczególne moduły są wykonane w sposób umożliwiający ich zmontowanie w dowolny właściwie sposób a łączenie poszczególnych modułów odbywa się poprzez dopasowanie tulei w które każdy element jest wyposażony. Taki sposób łączenia modułów jest szczególnie istotny gdyż zapewnia odpowiednią sztywność całej konstrukcji. Jak wynika z powyższego rusztowania warszawskie powstać mogą w bardzo szybkim tempie a do ich wzniesienia nie są konieczne żadne dodatkowe narzędzia.
Najwyższe rusztowania warszawskie mogą osiągać wysokość 10 metrów, ale tylko przy założeniu spełnienia ściśle określonych i surowych warunków dotyczących ich zakotwiczenia w ziemi czy do ściany. Rusztowania warszawskie stosuje się w szczególności przy wykonywaniu niewielkich robót budowlano-remontowych na wysokości nie wyższej reguły niż 7-8 metrów. Dodatkową zaletą, którą niewątpliwie docenią użytkownicy jest łatwy transport rusztowań i możliwość prostego ich rozłożenia na części pierwsze. Rusztowania tego typu mogą być montowane bezpośrednio przy ścianie budynku i w niej zakotwiczone, lub stawiane na zasadzie wieżowej lub wolnostojące.
Ciekawostką jest fakt że rusztowania warszawskie można umieszczać na specjalnych kółkach, dzięki którym przemieszczanie wieży rusztowania staje się jeszcze łatwiejsze. Kupując jednak taki model rusztowania należy zwrócić uwagę czy w komplecie zamontowano odpowiednie hamulce dla kółek. Ponadto, nawet jeśli poszczególne moduły rusztowania ulegną zniszczeniu, zamiast kupować całą konstrukcję wystarczy zakupić jedynie jej poszczególne elementy. Dodatkowo, rozszerzając zestaw do rusztowania dokupić można inne rozmiary modułów co umożliwi kolejną rozbudowę rusztowania a tym samym da nam większe możliwości.