Poliwęglany jest to grupa polimerów wywodzących się z grupy poliestrów, które są estrami kwasu węglowego. Chemia polimerów obecnie bardzo się rozwija na całym świecie jak i w naszym kraju, możemy odnaleźć wiele przedsiębiorstw chemicznych, którzy na co dzień spotykają się z poliwęglanami czy kauczukiem. Dzięki zastosowaniu chemii polimerów na rynek wyszły tworzywa sztuczne, a nasze plastikowe okna są tego naocznym dowodem.
Charakterystyka poliwęglanu są to przede wszystkim tworzywa sztuczne o właściwościach mechanicznych. Są to bardzo trwałe materiały o dużym stopniu przeźroczystości. Charakterystyka poliwęglanu jego ogólne właściwości przypominają pleksiglas, ale poliwęglan jest o wiele bardziej wytrzymały i dodatkowo dużo droższy. Można śmiało porównać odporność na ścieranie czy twardość do aluminium.
Dziś jak idealny przykład poliwęglanu można przytoczyć płyty CD. Na co dzień niejedna osoba się z nimi spotyka. Materiał ten spotykamy wszędzie tam, gdzie jest potrzebne przeźroczyste tworzywo o dobrych właściwościach mechanicznych oraz niezwyklej wytrzymałości. Szyby kuloodporne są właśnie wykonane z materiału poliwęglanowego. Charakterystyka poliwęglanu jest także wykorzystywana przez kosmonautów, kierowców formuły jeden czy nurków używających do podwodnych poszukiwań batyskafów.
Dawniej był także wykorzystywane przy produkcji butelek jednorazowych, ale ze względu na przyczyny ekonomiczne został wycofany z produkcji. Dlatego też ze względu na to, że sam kwas węglowy jest niezwykle nietrwały, przez co poliwęglany otrzymuje się w reakcjach polikondensacji fosgenu razem z diolami aromatycznymi. Wśród różnych dioli największe, i najbardziej praktyczne znaczenie uzyskał tak zwany bis-fenol A, który jest stosunkowo do innych tani, a jednocześnie zapewnia dobre własności płyt i wyrobów poliwęglanowych. Przez takie działanie zwiększa jego produkcje oraz zwiększa się jego ogólne zastosowanie w budownictwie jak i innych działalnościach.