Dach odwrócony występuje w kilku typach, w zależności od tego jakie ma być jego docelowe przeznaczenie. Istnieje oczywiście standardowa wersja dachu odwróconego i nią właśnie się tutaj zajmiemy. Warstwy dachu zwykłego odwróconego konstruuje się w sposób nieco odmienny od typowej konstrukcji dachu do której wielu z nas przywykło. Aby prawidłowo wykonać dach odwrócony należy stosować się do wielu wytycznych a warstwy dachu zwykłego odwróconego muszą być układane w ściśle według wskazań w tym zakresie.
I tak zgodnie z wytycznymi warstwy dachu zwykłego powinny być nakładane w następującej kolejności: najpierw podłoże betonowe, uwzględniające niewielki spadek umożliwiający odprowadzanie wody, potem warstwa wyrównawcza a następnie izolacja przeciwwodna i ochronna. Kolejne ważne do uwzględnienia warstwy dachu zwykłego to drenaż, flizelina filtrująca oraz odpowiedni materiał wykończeniowy w zależności od przeznaczenia powierzchni dachu. Duże zastosowanie na dachach odwróconych znajdują płyty o różnej wytrzymałości, jeśli przeznaczeniem dachu ma być na przykład parking, lub płyty i warstwa ziemi, jeśli przeznaczeniem dachu ma być utworzenie terenów zielonych.
Konstrukcję dachu odwróconego można wykorzystać nie tylko w przypadku budynków nowych. Można również w ten sposób przeprowadzić renowację i zaadoptować stare połacie dachowe, które po sprawdzeniu stanu izolacji przeciwwodnych i po nałożeniu świeżej warstwy izolacji termicznej śmiało mogą posłużyć jako tereny zielone albo inaczej zaaranżowane przestrzenie, dopuszczalne do wykonania na dachu o danej wytrzymałości.
Dachy odwrócone dają nam nowe możliwości związane z jeszcze większym stopniem wykorzystania dostępnej przestrzeni. Dlatego pewnie konstrukcje Sachów odwróconych stają się coraz bardziej popularne. I taki trend z pewnością będzie się utrzymywał, przede wszystkim ze względu na rosnąca liczbę inwestycji w budynki mieszkaniowe i komercyjne a co za tym idzie coraz większe ich zagęszczenie z punktu widzenia którego wykorzystanie dodatkowej przestrzeni na dachu wydaje się jak najbardziej trafionym pomysłem.