Dachy odwrócone stają się coraz bardziej popularne. Nic dziwnego, przecież dają nam możliwość powiększenia powierzchni użytkowej domu czy innego budynku i zaaranżowania tej powierzchni w praktycznie nieograniczony sposób. Aby jednak dach odwrócony mógł spełniać przewidzianą dla niego w projekcie funkcję, konieczna jest właściwa hydroizolacja a następnie izolacja termiczna. Obie te warstwy wzajemnie się uzupełniają i przy braku którejkolwiek z nich nie można mówić o prawidłowej konstrukcji dachu odwróconego. Izolacja termiczna, obok hydroizolacji jest jednym z najistotniejszych elementów wykończenia dachu odwróconego dlatego należy do jej wykonania zastosować materiały o odpowiednich parametrach i wskaźnikach izolacyjnych.
Dodatkowym kryterium wyboru materiałów z jakich wykonana zostanie izolacja termiczna jest ich mała chłonność wody, co zapobiegnie nadmiernemu nasiąkaniu i zatrzymywaniu wody, zwłaszcza ze w przypadku dachu odwróconego izolacja termiczna znajduje się nad warstwą hydroizolacyjną, dlatego w porównaniu z konstrukcją standardowego dachu jest w znacznie wyższym stopniu narażona na działanie czynników zewnętrznych. Najlepszym i najczęściej używanym do celów termoizolacji materiałem są płyty styropianowe, które są wyjątkowo trwałe i odporne na zniszczenia mechaniczne a przy tym odznaczają się bardzo niskim wskaźnikiem chłonności i dobrymi właściwościami izolacyjnymi.
Najlepiej aby płyty te ułożone były w dwóch warstwach, przy uwzględnieniu lekkiego przesunięcia jednej warstwy dzięki czemu warstwy będą na siebie zachodzić w sposób uniemożliwiający powstawanie efektu „klawiszowania”. Kolejnym etapem w procesie powstawania izolacji termicznej jest ułożenie warstwy geowłókniny a następnie wysypanie na niej warstwy żwiru. Ilość wysypanego żwiru powinna umożliwiać odpowiednie obciążenie ułożonej wcześniej warstwy styropianu aby zapobiec jego obluzowaniu lub podwiewaniu przez wiatr. Tak wykończona izolacja termiczna powinna być wystarczająca aby dach spełniał swoją funkcję i nie nastręczał nam wielu problemów.