Warstwa drenująca to obok warstw wegetacyjnej i filtracyjnej jedna z ważniejszych warstw dachu odwróconego, którego przeznaczeniem ma być zaaranżowanie terenów zielonych. Podobnie jak warstwa filtrująca, warstwa drenująca może być wykonana z tworzyw sztucznych i płyt drenujących, które z kolei produkowane są z polistyrenu a czasami nawet z PCW. Ten pierwszy materiał stosowany jest znacznie częściej z uwagi na mniejszą możliwość odkształceń powstałych w trakcie jego eksploatacji.
Płyty drenujące z polistyrenu charakteryzują się bardzo dużą wydajnością drenażową, sporą możliwością nagromadzenia wody i wytrzymałością jeśli chodzi o przyjmowanie dużych obciążeń. Niektóre z nich są do tego stopnia wytrzymałe że zniosłyby nawet montaż pod drogami o dużym nasileniu ruchu kołowego. Kiedy powstaje warstwa drenująca ważne jest prawidłowe określenie wysokości kanałów drenujących, która w głównej mierze zależy od gęstości polistyrenu użytego do ich produkcji. Warstwa drenująca a raczej użyte do jej skonstruowania materiały wykazują ponadto bardzo dobre własności termoizolacyjne dlatego ich obecność i zastosowanie powinno zostać uwzględnione przy dokonywaniu obliczeń dotyczących właściwej warstwy termoizolacyjnej dachu.
Nowatorskim z kolei rozwiązaniem wydają się być warstwy drenażu wykonane ze zmodyfikowanej pianki poliuretanowej, która w takiej postaci może spełniać dwojaką funkcję – warstwy drenującej i wegetacyjnej lub warstwy uzupełniającą warstwę wegetacyjną. Często wprowadzanym rozwiązaniem jest również uziarnienie warstwy drenującej poprzez zastosowanie, uzależnione od planowanej grubości jaką ma mieć warstwa drenująca. Właściwe obliczenie grubości warstwy drenującej nie jest zadaniem prostym, zwłaszcza ze na jej kształt wpływ ma typ zastosowanego podłoża wegetacyjnego oraz rozmach z jakim zastosowano zazielenienie. Ważny jest ponadto typ zazielenienia. W przypadku bowiem zazielenienia ekstensywnego proporcje warstwy drenującej do wegetacyjnej będą wynosiły 1:2 podczas gdy w przypadku zazielenienia intensywnego 1:3.