Warstwa filtracyjna to jedna z warstw stanowiących element składowy konstrukcji dachu odwróconego. Warstwa filtracyjna wykonywana jest głównie z geotekstyliów przybierających rozmaite postacie włóknin i geowłóknin i układana jest na warstwie drenującej jako swego rodzaju warstwa ochronna. Geowłókniny układane są pomiędzy innymi warstwami pokrycia dachowego – drenującą i wegetacyjną i powinny spełniać pewne warunki, dzięki którym staną się w pełni użyteczne i dzięki którym będą mogły spełnić swoje zadanie. Po pierwsze powinny być tak zbudowane aby umożliwiały przenikanie przez siebie korzeni roślin.
Dokonując więc zakupu geowłóknin zwróćmy szczególną uwagę na oznaczenia stosowane przez producentów, gdyż znakomita większość oferowanych na polskim rynku geowłóknin ma właściwości wręcz przeciwne do wskazanych i zachowuje szczególną odporność na przerastanie korzeni. Po drugie, zastosowane geowłókniny powinny być odporne na działanie mikroorganizmów i substancji chemicznych takich jak kwasy czy chemikalia zawarte w opadach deszczu. Najprostszym rozwiązaniem wydają się tu być włókna strukturalne, których minimalna grubość powinna wynosić nie mniej niż 10mm.
Powstająca po jej nałożeniu warstwa filtracyjna nadaje się idealnie na dachy odwrócone których przeznaczeniem są tereny zielone o zazielenieniu ekstensywnym bądź intensywnym. Warstwa filtracyjna wykonana z włókniny filtracyjnej ma za zadanie zapobiegać zamuleniu i zanieczyszczeniu warstwy służącej drenażowi i uniemożliwiać przedostawanie się elementów warstwy wegetacyjnej, zapewniając jednocześnie prawidłowe działanie całego systemu.
Dzięki właściwościom antygnilnym zabezpieczają dach przed zniszczeniem a ich dodatkowe właściwości termoizolacyjne sprawiają, że dach zachowuje stabilność jeśli chodzi o izolację. Podsumowując, warstwa filtracyjna ma przepuszczać wodę do warstwy wegetacyjnej jednocześnie zapobiegając przedostawaniu się do niej rozmaitych zanieczyszczeń mogących zakłócić prawidłowy wzrost i rozwój zazielenienia dachu.