Dachy odwrócone są tak bardzo atrakcyjne z powodu możliwości jakie stwarzają w kwestii zagospodarowania powstałej na nich przestrzeni. Najczęstszym sposobem aranżacji dachu odwróconego jest teren zielony. Ale aby posadzić na dachu rośliny i to bez względu na to jak wymagająca lub nie jest opieka nad nimi, trzeba im najpierw stworzyć odpowiednie warunki do egzystowania. Właśnie dlatego konstrukcja pokrycia dachu odwróconego jest pomyślana w taki sposób aby takie warunki zagwarantować.
W wyniku pokrywania dachu kolejnymi warstwami materiałów, powstaje powłoka przyjazna roślinom. Szczególnie istotna wydaje się być tutaj warstwa wegetacyjna czyli podłoże, bo to przecież on najbardziej dotyczy samych roślin. Podłoże, czyli warstwa wegetacyjna powinno mieć pewne z góry określone właściwości a substraty wchodzące w jego skład powinny mieć określoną wielkość. Niektóre ziarna substratu są większe a niektóre mniejsze ale wszystkie razem tworzą jednolitą całość.
Skład substratu różnić się będzie również w zależności od tego czy warstwa wegetacyjna przeznaczona jest pod zazielenienie ekstensywne czy zazielenienie intensywne, podobnie jak różnić się będzie zawartość w substratach ilość substancji mineralnych, również w oparciu o kryterium intensywności zazielenienia. Niektórzy specjaliści od zazielenia dachowego dopuszczają nawet stuprocentowy udział składników mineralnych w substratach, co stosuje się głównie w przypadku układów jednowarstwowych.
Warstwa wegetacyjna i wchodzący w jej skład substrat może się składać również z materiałów pochodzących recyklingu czyli na przykład tłucznia ceramicznego i ze składników pochodzenia organicznego a zawartość powietrza w podłożu nie powinna przekraczać 10%. Najważniejsza jest jednak zasada aby posiadał odpowiednią zdolność magazynowania wody, większą w przypadku zazielenienia intensywnego i nieco mniejszą w przypadku zazielenienia ekstensywnego i jednocześnie charakteryzował się wystarczającą przepuszczalnością wody tak aby uniemożliwiać powstawanie na dachu błotnistej mazi.Izolacja w systemie dachu odwróconego.