Izolacja w systemie dachu odwróconego wygląda nieco inaczej niż w przypadku dachów klasycznych, wykonywanych tradycyjnymi metodami. Zasadnicza różnica polega na sposobie w jaki mają ułożone dachy odwrócone warstwy izolacyjne. Otóż dachy odwrócone warstwy hydroizolacyjne umieszczone mają pod innymi warstwami izolacyjnymi, w odróżnieniu od tradycyjnie wykonanych pokryć dachowych w których warstwa izolacyjna, czyli standardowo papa lub blacha, stanowi warstwę wierzchnią całego pokrycia. W klasycznym więc układzie, warstwa izolacyjna narażona jest na ciągłe zmiany warunków atmosferycznych i działanie czynników zewnętrznych, dlatego jej stan powinien być systematycznie sprawdzany bo nie trudno o jej uszkodzenie.
Ponieważ dachy odwrócone warstwy hydroizolacyjne mają niejako ukryte przed bezpośrednim działaniem czynników zewnętrznych, to warstwy te są znacznie bardziej trwałe i mnie narażone na uszkodzenia mechaniczne. Producenci oferują co prawda kilka alternatywnych rodzajów systemów izolacji dachów odwróconych których cechą wspólną jest zastosowanie jako bazy mas bitumicznych przeznaczonych do szpachlowania bądź natrysku. Taki a nie inny układ warstw w dachu odwróconym powoduje że konstrukcja dachu stanowi dodatkowe zabezpieczenie termiczne budynku i minimalizuje możliwość nagłych i znacznych wahań temperatury. Niewątpliwą zaletą konstrukcji dachu odwróconego jest jego mała awaryjność i znacznie prostszy i szybszy system budowy w porównaniu do dachu o konstrukcji klasycznej.
Trzeba jednak być świadomym tego, że jeśli już zdecydujemy się na konstrukcję jaką mają dachy odwrócone warstwy izolacyjne należy układać z najwyższą dokładnością i na odpowiednio przygotowanym podłożu. Takie podłoże powinno być w miarę wyrównane i bez widocznych i rozległych rys czy większych zanieczyszczeń. Ponadto, powierzchnia podłoża powinna być choć w minimalnym stopniu chłonna, czyli sucha lub jedynie lekko wilgotna, a wszelkie zanieczyszczenia mogące wpłynąć na przyczepność podłoża należy usunąć tak, aby zminimalizować czas twardnienia nawierzchni.