Jak będziemy mogli zauważyć, dobór pokrycia dachu chociaż wydaje się być prostym przedsięwzięciem, w rzeczywistości jest zupełnie inaczej, ponieważ będziemy musieli rozważyć wiele czynników, jakie powinny składać się na nasz wybór. Najważniejszym z nich będzie oczywiście konstrukcja danego budynku, jego wielkość, czy kształt.
Ponadto, zanim dobór pokrycia dachu będzie dla nas oczywisty, musimy również rozważyć to, jakie przeważają czynniki zewnętrzne na obszarze, gdzie będziemy mieć postawiony dom – czy występują tutaj częste opady, jak przedstawia się zima, czy też jest to obszar, w którym występuje duże nasłonecznienie, bądź też będziemy musieli wziąć pod uwagę gałęzie drzew, które są zlokalizowane nieopodal. Jak wobec tego możemy przyznać, dobór pokrycia dachu musi być niezwykle przemyślany, ponieważ, jak się przekonamy, pokrycie dachu wiąże się z dość dużymi kosztami, których nie chcielibyśmy zwielokrotniać poprzez niewłaściwą ocenę poszczególnych warunków, jakie będą wymagały zastosowania konkretnego pokrycia dachu.
Dla przykładu blachodachówkę najlepiej jest stosować w przypadku dachów niezwykle stromych, a zarazem prostych, dwuskrzydłowych. Takie pokrycie dachu będzie odpowiednio chronić dach przed opadami, które swobodnie będą spływać z powierzchni dachu, ze względu na dużą śliskość blachodachówki . Jeśli zaś będziemy mieć świadomość tego, że w danym regionie jest dość duże zanieczyszczenie, wówczas dobór pokrycia dachu powinien sprowadzać się do zastosowania takich materiałów, które będą wykazywać większą odporność na korozję.
W przypadku, kiedy dach naszego domu będzie pochylony pod kątem mniejszym niż 15o wówczas najlepiej mogą się sprawdzić takie materiały, jak papa, czy wszelkiego typu płaskie blachy, natomiast, jeśli kąt nachylenia będzie sięgać około 25-30 stopni, wówczas lepszym rozwiązaniem okażą się być blachodachówki, płyty faliste, czy gont bitumiczny.
Jeśli nie jesteśmy do końca pewni, że dobór pokrycia dachu, którego się podjęliśmy jest właściwy, zawsze będziemy mogli udać się do odpowiedniego serwisu, który będzie oferować wszelkiego rodzaju pokrycia dachowe i wówczas zapytać się sprzedawcy, czy też innej osoby, która będzie reprezentować taki serwis, co w danym przypadku, by nam polecił. Być może potwierdzi on nasz dobór pokrycia dachu, a jeśli nie, warto zapytać, dlaczego jego wybór padł na inny materiał.