Wiele osób traktuje drewno jako surowiec dla przemysłu chemiczno-przetwórczego, który we współczesnych czasach bardzo dobrze się rozwija. Drewno może być dzielone w tartakach za pomocą traków, albo mniej zaawansowanych technologicznie pił. Wskutek tych procesów produkowane są deski oraz elementy sklejki. Poza tym drewno może być poddawane obróbce pierwiastkowej lub obróbce wtórnej. Obróbka pierwiastkowa charakteryzuje się tym, że drewno jest dzielone na mniejsze elementy, natomiast obróbka wtórna polega na łączeniu drewna z innymi materiałami. Drewno może być poddawane także przerobowi chemicznemu. Wskutek procesów chemicznych z drewna produkuje się papier, tekturę i celulozę, a także inne produkty przerobu celulozowo – papierniczego, ale nie tylko. W skład przerobu chemicznego drewna zaliczana jest także piroliza, czyli destylacja rozkładowa drewna. Wskutek tego typu procesów powstaje gaz drzewny i węgiel drzewny. Drewno poddaje się również ekstrakcji, hydrolizie i przerobowi fizyko – chemicznemu.