Dźwigar to element konstrukcyjny na przykład poziomy bądź ukośny ( tutaj można zaliczyć dźwigar stropowy albo dachowy). Do czego stosowane są dźwigary ramowe? Zastosowań jest wiele, ale najczęściej dźwigary ramowe stosowane są w sytuacjach gdy nie ma możliwości zamocowania do konstrukcji nośnej stropu pokrycia dachu czy sufitu podwieszanego.
Często niemożliwe jest przejęcie obciążenia poprzez konstrukcję nośną stropu z elementami pośrednimi z lekkiego betonu, pustaków czy poprzez konstrukcję dachu, która nie może zostać dodatkowo obciążona. Do innych bardzo prawdopodobnych przyczyn można zaliczyć brak odpowiedniego zezwolenia budowlanego dla elementów mocujących wieszaków.
Bardzo często w pomieszczeniach produkcyjnych tworzone są później pomieszczenia biurowe. W takich przypadkach odległość między sufitem podwieszanym, a konstrukcją dachu jest zazwyczaj bardzo duża. Zaleca się wówczas zastosowanie dźwigarów. W takich i podobnych sytuacjach zastosowanie znajdują te elementy konstrukcyjne. Dźwigary ramowe i łukowe są ustrojami nośnymi dachów o rozpiętości nawet do 100 m. Elementy ram i łuków mogą być pełnościenne lub kratowe.
Dźwigary ramowe w budownictwie są elementami konstrukcyjnymi, które mogą być poziome jak na przykład dźwigar dachowy lub ukośne jak dźwigary stropowe. Dźwigary dachowe wykonane są z drewna. Nowoczesna architektura nie może się obejść bez dachów o kształcie łukowym. Na tego typu dachy dźwigary zrobione są z drewna klejonego. Biorąc pod uwagę, że drewno klejone ma stosunkowo małą masę własną, można je wyginać w dowolny sposób, jest ekonomiczne dźwigary są często wykorzystywane w zamian za dźwigary ze stali lub betonu.
Dźwigary ramowe wykonane mogą być z krawędziaków lub desek. Dźwigary z desek wykonuje się w rozpiętości do dwunastu metrów. Taka konstrukcja wykonana jest ze ścianką zbitą krzyżowo z dwóch warstw desek, która usztywniona jest przy pomocy żeber. Konstrukcje o rozpiętości od dwunastu do dwudziestu metrów wymagają dźwigarów kratowych..
Na dźwigary ramowe nadaje się drewno świerkowe, sosnowe lub jodłowe. Każdy dźwigar musi być odpowiednio zabezpieczony przy pomocy farby wodoodpornej oraz musi być impregnowany preparatem antygrzybicznym. Dzięki odpowiedniej budowie średnika, czyli środkowej części dźwigara, wzrasta znacznie wytrzymałość na obciążenia oraz nośność dźwigara.