O tym czy dany budynek nadaje się do zamieszkiwania lub czy w danym obiekcie można nadal przebywać ucząc się lub pracując decyduje ekspertyza obiektu. Przeprowadzana jest ona przez osoby do tego celu upoważnione, które znają się na określeniu czy dana budowla powinna zostać zburzona, czy można ją nadal użytkować. Sprawozdanie takie obejmuje stan techniczny obiektu, jego wady zarówno budowlane, jak i techniczne. W ocenie eksperta budynek nadający się do dalszej eksploatacji musi być przede wszystkim bez pęknięć na ścianach, ponieważ mógłby ulec zawaleniu się. Sprawą kluczową, którą również obejmuje ekspertyza obiektu jest stan instalacji elektrycznej.
Ważne jest, aby była ona sprawna, nie było przebić prądu elektrycznego, ani zardzewiałych kabli, przez które owy prąd przechodzi. Inną sprawą jest zadaszenie obiektu. Dach powinien być w całości, niedopuszczalne jest jego przeciekanie i nieszczelność. Mogłoby to prowadzić do zalania budynku, a w późniejszym czasie do jego zawilgocenia, a nawet osiadania ścian. Poza tym obiekt powinien mieć mocne fundamenty. Jeśli jest często podmywany, na przykład w wyniku częstych powodzi lub nieprawidłowego odprowadzenia wody deszczowej jego fundamenty mogą zostać naruszone i może dość do zawalenia się obiektu.
Znaczącą sprawa jest także zagrzybienie, które można spotkać często w starych obiektach. Niedopuszczalne jest przebywanie w zagrzybionym mieszkaniu. Doprowadzić to może, w szczególności u dzieci do ciężkich chorób układu oddechowego i trawiennego. Uwidaczniają się wówczas takie choroby jak: astma, zatrucia przewodu pokarmowego lub swędzenie skóry. Ekspertyza obiektu ma na celu sprawdzenie czy opisane zdarzenia nie mają miejsca. W przypadku wykrycia jakiś nieprawidłowości należy zastosować się do wytycznych zaproponowanych przez osobę przeprowadzającą ekspertyzę. Często istnieje możliwość wyremontowania obiektu i dalszego jego wykorzystywania. Tylko w krytycznych sytuacjach obiekt musi zostać zburzony, jednak na jego miejsce możne powstać nowy, bardziej okazały i funkcjonalny.