Aby drewno lite mogło być wykorzystane w ramach produkcji mebli, niezbędna jest jego wcześniejsza obróbka i przygotowanie do złożenia w zestaw. Takie przygotowanie drewna do produkcji jest możliwe po przeprowadzeniu wielu zabiegów, spośród których najważniejsza jest faza wstępna – obróbka cięciem. Podczas tej fazy przetwarzania drewna wykorzystuje się głównie narzędzia, które przystosowują kształt i wielkość kawałków drewna do dalszej produkcji. Najczęściej wykorzystywana jest piła, dzięki której można wycinać odpowiednie kształtem i wielkością kawałki drewna.
Obróbka cięciem ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o dalsze etapy produkcji drewna litego z przeznaczeniem na meble – pomyłka przy obróbce cięciem może sprawić, że dany kawałek drewna nie będzie mógł być wykorzystany w dalszej produkcji. Im twardsze drewno, tym zasadniczo trudniej poddaje się obróbce cięciem, ale jednocześnie proces ten zostawia lepsze efekty. W przypadku drewna egzotycznego, obróbka cięciem zwykle przeprowadzana jest w kraju, z którego drewno pochodzi – do Polski przychodzą już odpowiednio wycięte deski.