Drewno jest bardzo specyficznym materiałem. Pochodzi on oczywiście z naturalnego źródła, dokładniej rzecz ujmując jest po prostu pozyskiwany z drzew. Jeśli chodzi o podział tego materiału pod względem jakiś kryteriów istnieje kilka takich cech, według których możemy podzielić właśnie drewno. Najbardziej ogólnym podziałem jest podział względem pochodzenia. Można także dodać przeznaczenie naszego drewna. Rozróżniamy gatunki drewna meblowego (sosna, modrzew, brzoza, dąb), które uznaje się za krajowe. Wszelkiego rodzaju gatunki egzotyczne, których nie sposób spotkać w naszym  kraju zaliczamy rzecz jasna do grupy drugiej. Dalsze podziały są coraz bardziej specjalistyczne i określają lepiej właściwości drewna. Takie gatunki drewna meblowego muszą spełniać bowiem szereg cech które określają przydatność drewna do w produkcji mebli. Następne kategorie podziału dotyczą więc na przykład, ulistnienia drzew z których pochodzi drewno, występowania tak zwanych twardzieli, budowy mikroskopowej danego drewna czy też twardości drzewa.