Zazwyczaj przy planowaniu budowy budynku, wszystko zaczyna się od fundamentów. Jednak zanim wykona się głębokie wykopy fundamentowe, należy odpowiedzieć sobie na kilka zasadniczych pytań. Wykop powinien być robiony do takiej głębokości, na jakiej przewidziane jest posadowienie budynku. Trzeba też zdecydować czy ławy fundamentów będą wylewane bezpośrednio na gruncie czy też zastosuje się deskowanie. Podczas projektowania parametrów budynku, a tym samym fundamentów, należy wziąć pod uwagę szereg czynników. Przede wszystkim muszą być znane obciążenia charakterystyczne dla danej budowli. Od tego będzie zależeć czy fundamentowanie będzie płytkie czy głębokie. Bardzo ważnym czynnikiem jest rodzaj gruntu.
Charakterystyka warstw i poziom wód gruntowych. Ważna jest także przemarzalność gruntu a także wartość osiadania, przewidziana dla konkretnego typu budynków. Do budowy fundamentów stosuje się różne materiały, którymi wypełnia się głębokie wykopy fundamentowe. Najpopularniejszym materiałem jest ciągle kamień. Mimo zaawansowanej technologii budowlanej, nie zdołano osiągnąć podobnych wyników z innymi materiałami. Są różne rodzaje fundamentów, a każdy z nich uwarunkowany jest oddzielnymi czynnikami. Jeżeli przewidziane jest fundamentowanie głębokie, można wybudować studnie fundamentowe. Fundamenty na studniach wykonuje się przy głębokich gruntach nośnych.
Polega to na wpuszczaniu w grunt kolejnych kręgów. Po ułożeniu kręgów wydobywa się z nich grunt i zalewa betonem albo gazobetonem. Czasem trzeba wykonać głębokie wykopy fundamentowe, tymczasem poziom wód gruntowych jest wysoki. Wtedy niezbędne jest sztuczne obniżenie ich poziomu. Niezbędne jest wykopanie na danym terenie tak zwanych studni depresyjnych. Czasem wystarczy jedna ale jeżeli jest ich kilka to muszą być połączone systemem przewodów. Niejednokrotnie przy wysokim poziomie wód gruntowych, głębokie wykopy fundamentowe zabezpieczone są ściankami, które uszczelniają warstwy. Płyty fundamentowe stosuje się przy budowlach wysokich, takich jak kominy , gdzie dosyć duży ciężar trzeba rozłożyć na większa powierzchnie w celu uniknięcia zapadania się. Istnieją różne inne sposoby radzenia sobie z fundamentami. Każdy z nich zależy od indywidualnych cech projektu a także od rodzaju terenu na którym budowla będzie postawiona.