Nie każdy orientuje się jak szeroki jest zakres obowiązków głównego księgowego. Jest to niewątpliwie ważna osoba w firmie, która odpowiada za całość zagadnień finansowych. Od jej rzetelności i odpowiedzialności zależy sprawne funkcjonowanie miejsca pracy wielu ludzi.

Wielu przedsiębiorców uważa swojego księgowego za przyjaciela, który pozwolił im wyjść z niejednej opresji. Księgowy zna wszystkie sprawy finansowe firmy, te formalne , jak również ukryte. Nie okłamujmy się przecież, każdy z nas szuka sposobu uniknięcia zbyt wielkich podatków.

Kto , jak nie księgowa pozwoli nam na znalezienie różnych sposobów na to, byśmy byli zadowoleni. Księgowy nadzoruje wszystkie aspekty zarządzania finansami, księgowością i administracją firmy. Odpowiada za organizację i koordynację pracy zespołów działu księgowości, sprawuje pieczę nad rozwojem tego działu, nadzoruje procedury księgowe oraz prace nad sporządzaniem raportów podatkowych.

Zajmuje się najważniejszymi sprawami w firmie, dlatego taki ktoś powinien otrzymywać stosowne, adekwatne do swoich obowiązków wynagrodzenie. Nie zawsze tak jest. W wielu firmach księgowa odpowiada za wile spraw, wykraczających poza obowiązki księgowości.

Do obowiązków głównego księgowego należą również sprawy kadrowo-płacowe, doradzanie i często samodzielne podejmowanie decyzji o istotnym znaczeniu dla firmy, współpraca z bankami i innymi klientami i dostawcami.

Czasem księgowa ma w obowiązku fakturowanie przyjętego na magazyn towaru. Dlatego prawie każde wielkie przedsiębiorstwo posiada solidne oprogramowanie do księgowości i wystawiania faktur VAT i i innych dokumentów firmowych.