Przy montażu opierzeń stosuje się gotowe elementy opierzeń. Dzięki temu nie trzeba tracić czasu na docinanie blach stosowanych w opierzeniach, co zaoszczędza czas jego wykonania. Najtrudniejszą czynnością byłoby wygięcie blachy w taki sposób, aby precyzyjnie dolegała ona do muru obiektu. Elementy te można nabyć w każdym sklepie budowlanym lub zlecić tę czynność firmie, która będzie wykonywała opierzenie. Firma ta wlicza koszty zakupu tych elementów w ogólny kosztorys wykonywanych prac. Zostanie on przedstawiony zleceniodawcy po skończeniu prac opierzeniowych. Gotowe elementy opierzeń zakupuje się, w zależności, jakiej części budynku dotyczyć będzie opierzenie. Mogą to być elementy opierzenia tarasu lub balkonu.
W przypadku opierzenia dotyczącego dachu elementami takimi będą arkusze blachy ocynkowanej potrzebnej do zamontowania przy pasie przyrynnowym. W opierzeniu części ścian narożnikowych używa się takich elementów jak narożne blachy umożliwiające właściwą ochronę przed wodą opadową oraz śniegiem. Opierzenie takie zapobiega przed naciekami ścian i w efekcie uniemożliwia ich zawilgocenie. Inne gotowe elementy opierzeń posiadać będą kominy umiejscowione na dachu budynku.
Muszą być one odpowiednio dobrane do wymiarów komina i jego wylotu, przez który unosić się będzie dym. Opierzenie kominowe nie może być zamontowane zbyt nisko, ponieważ dym wylatujący z komina mógłby powracać do środka pomieszczenia. Gotowe elementy opierzeń dobiera się do siebie materiałem, z którego są wykonane oraz kolorem powłoki, jaka widniej na ich wierzchu. Wszystko po to, aby zachować ładny wygląd i estetykę obiektu. Dziwnie wyglądałoby opierzenia na budynku, jeśli każdy jego element był z innej materii lub innego koloru.
W zachowaniu ładnego wizerunku obiektu pomocni okazują się producenci gotowych elementów opierzeniowych, którzy w trosce o zadowolenie swoich klientów produkują cały asortyment kolorystyczny opierzenia. Ich produkty są jednak takiej samej trwałości i wytrzymałości, co te produkowane niegdyś.