Aby prawidłowo wykonać konstrukcję dachu odwróconego należy szczególnie zadbać o precyzyjne wykonanie jego warstwy hydroizolacyjnej. Zanim jednak przedmiotem naszego zainteresowania stanie się hydroizolacja dachu odwróconego należy wspomnieć o innych koniecznych do wykonania czynnościach dzięki którym hydroizolacja dachu odwróconego będzie w ogóle możliwa. Po pierwsze należy wykonać warstwę spadkową, do której zwykle używa się gotowej zaprawy naprawczej do betonu, która zmniejszy ciężar własny dachu. Niektórzy twierdzą, ze najprostszym rozwiązaniem jeśli chodzi o wykonanie warstwy spadkowej jest zastosowanie niedrogiej płyty stropowej.
Następnie przychodzi czas na położenie powłoki gruntującej, w miarę potrzeb również z preparatem wzmacniającym, po wyschnięciu której można w zasadzie przystąpić do nakładania właściwych warstw izolacji. Właściwa hydroizolacja dachu odwróconego wykonana jest zwykle z materiałów wykonanych na bazie masy bitumicznej, które nakłada się poprzez szpachlowanie, malowanie lub ewentualnie natrysk, który jest szczególnie korzystny w przypadku konieczności pokrycia znacznych powierzchni dachów. Ważne jest aby w świeżo nałożoną warstwę masy bitumicznej wtopić siatkę z włókna szklanego, co dodatkowo ją umocni.
Tak przygotowany podkład należy pokryć kolejną, identyczną w składzie warstwą masy bitumicznej, uwzględniając przy tym czas potrzebny do związania pierwszej warstwy, który zwykle wynosi około 12 godzin przy czym uzależniony jest oczywiście od warunków pogodowych. Kiedy podstawowa hydroizolacja dachu odwróconego jest już wykonana przychodzi czas na jej zabezpieczenie czyli zastosowanie warstwy filtracyjnej. Zadaniem tej warstwy jest nadanie całemu układowi hydroizolacji odpowiedniej stabilności oraz umożliwienie właściwego poziomu filtracji wody pojawiającej się w kolejnych warstwach dachu.
Do wykonania tej warstwy konieczne jest zastosowanie geowłókniny polipropylenowej, najlepiej spełniającej wcześniej wymienione zadania. W zwykłej kontsrukcji dachu odwróconego wystarczy tylko jedna warstwa geowłókniny.