Dziś nikt nie wyobraża sobie istnienia wielkiego przemysłu bez gazu. Najróżniejsze instalacje gazowe transportują potrzebne w produkcji gazy od miejsca ich składowania do miejsca gdzie są potrzebne. Tego typu instalacje, czyli rury i gazociągi spotykane są powszechnie w miejscach wydobycia tego surowca. Muszą być one w pełni przystosowane do tego rodzaju przepływu.
Gaz transportuje się pod pewnym ciśnieniem. Jego wartość musi być odpowiednia dla materiałów z których zbudowane są rury i przewody. Instalacje gazowe to nie tylko kanały przesyłowe, to również urządzenia, gdzie gaz stanowi paliwo. Takim przykładem jest sieć gazowa służąca do ogrzewania domów. Jeden system instalacyjny może ogrzewać całe osiedla. W innym przypadku mała instalacja gazowa jest przydatna w ogrzewaniu jednego budynku. Wtedy dystrybucja tego paliwa zajmują się określone przedsiębiorstwa, które transportują gaz na miejsce w odpowiednich pojemnikach i montują w określonych bezpiecznych warunkach. Tak więc generalnie, instalacje gazowe, to zespół gazociągów i rur używanych do przesyłania gazu.
Gaz przesyła się w nich pod ciśnieniem. W poszczególnych typach rurociągów to ciśnienie ma różne wartości, stosownie do aktualnej potrzeby. W celu zmniejszenia ciśnienia stosuje się tak zwane stacje redukcyjno-pomiarowe. Maja one za zadanie zredukować ciśnienie do pożądanej wartości. Wiadomo przecież, że ciśnienie gazu w kuchence domowe nie może być takie same jak w głównym rurociągu, którym importuje się to paliwo. Instalacje gazowe z natury rzeczy powinny spełniać określone normy, ponieważ gaz jest łatwopalny i łatwo wybucha. Wykonanie takich instalacji określają dokładnie przepisy Prawa Budowlanego.
Elementy takiej instalacji powinny posiadać odpowiednią szczelność. Materiały z których są wykonane powinny być wytrzymałe na ciśnienie. Ponadto ze względu bezpieczeństwa, tego typu instalacje powinny przebiegać z dala od instalacji elektrycznej. Szczególnym rodzajem instalacji gazowej, jest instalacja gazowa w samochodzie. Jej budowa i używanie podlega takim samym zasadom jak instalacje przemysłowe. Oczywiście wszystko w zakresie jednego, małego urządzenia jakim jest samochód.