Jeżeli w budownictwie wybierany jest sposób ogrzewania, to najczęściej wybór pada na ogrzewanie paliwami stałymi. Do każdego rodzaju paliwa musi być odpowiedni rodzaj instalacji.
Dlatego też wszystkie instalacje na paliwo stałe są dostosowane do rodzaju konkretnego paliwa. Wszystkie tego rodzaju urządzenia należy użytkować zgodnie z zaleceniami producenta. Wówczas wszelkie parametry, takie jak wydajność, zostaną zachowane. Istotne jest też przenikanie do atmosfery szkodliwych substancji wydzielanych podczas spalania .
Instalacje na paliwo stałe składają się na ogół z pieca, w którym spalane jest główne paliwo, z kotła i z zespołu przewodów rurowych. Do każdego rodzaju paliwa dostosowany jest rodzaj pieca. Ostatnio najpopularniejszym paliwem stałym w naszym kraju jest węgiel. Do niedawna uważany był za paliwo wysoce nieekologiczne. Spowodowane było to wysokim poziomem zanieczyszczeń przenikających do atmosfery podczas spalania. Jednak powszechność i dostępność tego paliwa sprzyjało takiej jego obróbce, żeby poprawić jego ekologiczność.
Węgiel jest obecnie poddawany specjalnym obróbkom, po to by zwiększyć jego parametry jakościowe. Także wszelkie instalacje na paliwo stałe, są regularnie udoskonalane w ten sposób, żeby podnieść ich wydajność, a także ograniczyć wydzielanie szkodliwych związków. Piece centralnego ogrzewania są zaopatrzone w coraz to nowe urządzenia, ułatwiające użytkowanie takiej instalacji grzewczej. Innym paliwem stałym jest koks. Wiadomo, ze pali się on wolniej niż węgiel, przez co jest rzadziej uzupełniany.
Dlatego też instalacje do spalania koksu, muszą wyglądać i działać inaczej niż podobne instalacje do węgla. Szczególnym paliwem stałym jest drewno. Piece do spalania drewna muszą być do tego dostosowane, szczególnie chodzi o odporność na różne rodzaje żywic, które mogą zaszkodzić metalowym częściom pieca.
Ostatnio w ogrzewnictwie coraz popularniejszy jest pellet. Do tego rodzaju paliwa również trzeba dobrać specjalnie przystosowane instalacje na paliwo stałe. Jako że paliwem tym jest specjalnie sprasowana biomasa, to ten typ ogrzewania uchodzi za najbardziej ekologiczne. We wszelkich tego typu instalacjach niewskazane jest spalanie śmieci i odpadów chemicznych. Do ich składowania służą odpowiednie składowiska.