Inwestycje produkcyjne jeśli chodzi o lekkie obiekty są podstawową grupą inwestycji ,jaka może zostać przeprowadzona w procesie inwestowania. Inwestycje produkcyjne w której najważniejszym składnikiem jest angażowanie środków finansowych i ich inwestowanie w środki trwałe ,takie jak nieruchomości czy lekkie obiekty (kioski , stragany , małe magazyny i hale produkcyjne) Inwestycje produkcyjne polegają na powiększeniu zasobów środków trwałych znajdujących się na przykład w formie nieruchomości  poprzez proces ich zakupu ,czy poprzez budowę tego typu obiektów na własną rękę z zamiarem ich dalszego odsprzedania i powiększenia posiadanego przez inwestora kapitału którym obraca.
Według ekonomistów i analityków rynku nieruchomości , dzięki takim inwestycjom produkcyjnym zwiększa się znacznie zdolność wytwórcza jaką dysponuje jednostka gospodarcza. Wielu inwestorów poprzez lokowanie w inwestycje produkcyjne większej liczby środków , na przykład w lekkie obiekty takie jak kioski czy stragany ,zarabiać może nie tylko poprzez ich dalszą odsprzedaż ,ale również poprzez wynajem pozwalającą na otrzymanie stałego miesięcznego dochodu od nieruchomości.