Każdy prowadzący małe czy duże gospodarstwo rolne z pewnością często spotyka się z dylematem, który jest następujący: inwestować w rozwój ryzykując pieniądze i czas czy nie inwestować i pozostać na tym samym dotychczasowym poziomie, który nam odpowiada i czyni już i tak nasze gospodarstwo i naszą rodzinę samowystarczalnymi. Inwestycje w rolnictwie są jednak niezbędne aby rozwijać się mogła cała gospodarka i nie można tutaj poprzestawać na takich inwestycjach jak lekkie konstrukcje stalowe.
Chociaż bez wątpienia w każdym bez wyjątku gospodarstwie rolnym przyda się a czasem będzie nieodzowna inwestycja w lekkie konstrukcje stalowe to jednak inwestycje w rolnictwie szczególnie kiedy mówimy o naszym gospodarstwie nie mogą się na konstrukcjach takich jak lekkie konstrukcje stalowe zamykać. Inwestycje w rolnictwie powinny wspierać każdy aspekt działalności gospodarstwa bez wyjątku w żadnym wypadku nie faworyzując rozwoju w jednym tylko kierunku ponieważ to jak pokazuje praktycznie każde badanie nie najlepiej wpływa na efektywność gospodarstwa.