Tarasy, ich budowanie to nie tylko położenie płyty cementowej wzmocnionej stalowymi prętami na dobrze umocowanych wspornikach i zadbanie o zadaszenie lub rezygnacja z niego – przy domach jednorodzinnych bywają tarasy odkryte. Izolacja tarasów jest bardzo istotna, ponieważ łatwo się one rozszczelnią, płyty z których każdy taras jest zrobiony i to nie zależy od jej jakości, czy wykonania, mają tendencję do odkształceń w trakcie użytkowania i najczęściej nie wytrzymuje łącznie i izolacja na styku tarasu i ściany.
Dobra izolacja tarasów powinna być wykonana z pomocą dobrych folii i taśm izolacyjnych. Obecnie są, nawet łatwiejsze w użyciu podczas izolacji tarasów jest użycie mas wodoodpornych, które są łatwiejsze w użyciu i sprawdzają się idealnie jako izolacja tarasów. Jeżeli taras nie jest zadaszony to izolacja tarasów powinna uwzględniać tak oczywisty fakt, jak ten, że woda podczas deszczu odbija się od podłoża, że spływa po ścianach. Podobnie dzieje się ze śniegiem, który zalega i podczas rozpuszczania powinna uzyskana woda spływać do rynienek, a nie wnikać w ściany.
Tak więc warto zadbać o to, by izolacja tarasu wchodziła częściowo na ścianę domu, ponieważ w ten sposób będzie ona chroniona przed skutkami opadów. Wielu specjalistów radzi,żeby izolację na tarasie, jeśli istnieje choćby cień podejrzenia, że woda może dostać się pod izolację,należy dodatkowo uszczelnić, podobnie jak miejsce, w którym cokół styka się z tarasem.
Dobra izolacja tarasów wymaga wielkiej dokładności i zastosowania odpowiedniej dla danego miejsca metody. Bardo często izolacja tarasów w starych domach jest byle jaka. Kiedyś nie było tak dobrych materiałów, a poza tym nawet użycie dobrej folii nie gwarantuje jej sprawności przez kilkadziesiąt lat. Obecnie jest coraz więcej nowych metod i materiałów, które pozwalają na to, żeby izolacja tarasów remontowanych była tak skuteczna jak w nowo budowanych budynkach. Większość tarasów wykładana jest płytkami i pod te płytki może być nałożona izolacja tarasów, w której wykorzystana jest żywica epoksydowa, dająca podłoże bardzo wytrzymałe, elastyczne i wodoszczelne. Zaletą takich żywić jest nie tylko dobra izolacja tarasów, ale także możliwość bezpośredniego położenia płytek na tak przygotowane podłoże.