Zagadnienie jak pozbyć się eternitu jest ważnym aspektem rozpatrywanym przez budowniczych , architektów i mieszkańców domów, w których dachy zrobione są z materiałów azbestowo-cementowych. Jak pozbyć się eternitu najczęściej pytają mieszkańcy i posiadacze domów jednorodzinnych ,gdyż stanowią one bezpośrednie zagrożenie dla rodziny , które może być niezwykle szkodliwe dla wszystkich jej członków. Eternit był stosowany w latach wcześniejszych ze względu na swoją łatwą dostępność , cenę i wytrzymałość wykonanych z niego elementów budowlanych.
Niedawno środowiska medyczne udowodniły szkodliwość eternitu i jego silne właściwości rakotwórcze i chorobotwórcze. Jak pozbyć się eternitu radzą sami budowlańcy – należy wymienić powierzchnię dachową na dach z płyty warstwowanej z rdzeniami wykonanymi z poliuretanu , styropianu czy waty mineralnej ,które nie wykazują żadnych szkodliwych właściwości i są stosowane w większości budynków. Przegląd techniczny przeprowadzony przez eksperta z branży nadzoru budowlanego pozwoli stwierdzić czy konieczna jest wymiana i czy dach zawiera szkodliwe elementy.