Kanały spalinowe są wbudowywane w konstrukcję komina spalinowego i służą w podobny sposób do kanałów dymowych. Kanały spalinowe kominów muszą zostać ze względów bezpieczeństwa użytkowników z materiałów częściowo lub całkowicie niepalnych i spełniać różnorodne normy stawiane w zakresie ochrony i zabezpieczenia przed powstawaniem ognia w konstrukcji. Kanały spalinowe powinny zapewniać wytrzymałość przeciwogniową konstrukcji komina w zakresie od 40 do 70 minut , w zależności od przeznaczenia komina i jego zagrożenia spowodowaniem samozapłonu. Kanały spalinowe powinny w świetle przepisów budowlanych zostać wykonane z zamurowanej pełnej cegły ceramicznej.
Przekrój ,jakim charakteryzować się powinny kanały spalinowe powinna być dostosowana do ilości odprowadzanych na zewnątrz spalin i oparów. Sam komin powinien być również oddalony o około 6 do 8 metrów od najbliższego dużego zgrupowania drzew w celu ograniczenia możliwości pożaru na dużą skalę i ogromnych zniszczeń. Kanały spalinowe są więc nieodłącznym elementem branym pod uwagę przy projektowaniu i konstruowaniu kominów w wielkich fabrykach czy zakładach przemysłowych , odprowadzających do atmosfery znaczną ilość spalin o dużej temperaturze.