Kanały wentylacyjne w kominie pozwalają na schładzanie wydzielanych oparów ,jak również na wymianę zużytego powietrza w domach jednorodzinnych i blokach mieszkalnych . Kanały wentylacyjne pełnią więc głównie rolę wymiany powietrznej która musi zachodzić w obiekcie. Skuteczność i wysoka efektywność jaką powinny charakteryzować się kanały wentylacyjne zależy głównie od trzech czynników : właściwej kontroli i właściwego doprowadzania powietrza świeżego z zewnątrz obiektu do jego środka , jak również możliwości odprowadzania powietrza zanieczyszczonego na zewnątrz obiektu.
Trzecim z czynników warunkujących skuteczność działania jaką legitymują się kanały wentylacyjne jest zapewnienie odpowiedniego przepływu powietrza pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami obiektu. Problemem jakim może ograniczać sprawne działanie i cyrkulację powietrza przez kanały wentylacyjne jest zbytnie uszczelnianie obiektów mieszkalnych ograniczającego właściwy przepływ powietrza przez ściany ,dach i podłogę budynku. Kanały wentylacyjne zakładają doprowadzanie świeżego powietrza do najmniej zanieczyszczonych pomieszczeń, jakimi są najczęściej pokoje , a następnie jego odprowadzanie kratkami wentylacyjnymi ,co powoduje właściwą cyrkulację i wymianę powietrza.