Wiele osób żyje w błogiej nieświadomości zagrożeniem stwarzanym przez płyty eternitowe , bez odpowiedniej wiedzy kiedy azbest jest szkodliwy. Azbest szkodliwy jest głównie podczas stałego przebywania w jego otoczeniu i wdychania włókien azbestowych , na przykład rozpylanych środkach chemicznych (azbest natryskowy). Kolejnym zagrożeniem kiedy azbest jest szkodliwy , jest uszkodzenie powierzchni dachowej lub elewacyjnej, co powoduje ułatwione wydostawanie się włókien azbestowych do atmosfery i ich wdychanie przez osoby mające bezpośredni kontakt z materiałem.
Ostatnim działaniem kiedy azbest jest szkodliwy a przebywanie w jego pobliżu jest niebezpieczne to przypadki niewłaściwego użytkowania , demontowania lub obrabiania azbestu ,kiedy do powietrza momentalnie dostają się tysiące drobin azbestowych , czterokrotnie mniejszych od ludzkiego włosa ,co czyni je niewidocznymi ludzkim okiem. W takich przypadkach płyty eternitowe i azbest stwarzają największe zagrożenie organizmowi ludzkiemu i po dłuższym czasie przebywania w otoczeniu włókien , może dość do działań rakotwórczych. Ujawniają się one jednak po długim czasie od przebywania w pobliżu włókien azbestowych (jest to często okres od 20 do nawet 50 lat)