Dziś już nikt nie wyobraża sobie życia i pracy w nie klimatyzowanych pomieszczeniach. Nie możliwe byłoby przechowanie produktów żywnościowych przez dłuższy czas. Nieprzyjemna też byłaby jazda samochodem podczas upalnego lata.
Za wszystkie te ułatwienia naszej egzystencji odpowiedzialne są klimatyzatory. Urządzenia te, występujące w różnych rozmiarach i postaciach, najogólniej mówiąc używane są do chłodzenia pomieszczeń. Pomieszczenia mogą być różne. Przykładem najmniejszego pomieszczenia jest wnętrze naszej poczciwej lodówki. Urządzenie, pozwalające lodówce spełniać swoją rolę jest właśnie szczególnym rodzajem klimatyzatora. Innego rodzaju klimatyzatory zastosowane są we wszystkich nowoczesnych autach.
Dzięki nim, długotrwała jazda samochodem podczas upalnego lata nie jest już udręką. Wpływa to bezpośrednio na komfort i bezpieczeństwo jazdy. Schemat i działanie takiego urządzenia prawie we wszystkich przypadkach jest podobny. Przypadki te różnią się tylko takimi szczegółami, jak rozmiar, moc, a tym samym ilość metrów sześciennych do schłodzenia. Generalnie klimatyzatory, w każdym z przypadków składają się z parownika, sprężarki i skraplacza. Parownik i skraplacz wyposażone są w wentylatory, które wymuszają obieg powietrza.
W parowniku ochładza się powietrze z pomieszczenia, które oddaje ciepło tak zwanemu czynnikowi pośredniemu. Czynnik pośredni krąży w obiegu zamkniętym. Czynnik ten, zazwyczaj gaz, zostaje wtłoczony do skraplacza. Jego temperatura ulega zmianom. W skraplaczu gaz się skrapla. Ciecz, która ma wysokie ciśnienie zostaje dławiona w elemencie rozprężnym, gdzie zostaje zmniejszone jej ciśnienie i temperatura.
Schłodzony czynnik, który jest w postaci cieczy, znów przechodzi na parownik gdzie w po raz kolejny ulega skropleniu. Klimatyzatory, z reguły są wyposażone w układy sterujące i są w stanie utrzymać w pomieszczeniu w miarę stałą i pożądaną w danej chwili temperaturę. Urządzenia które maja zastosowanie w większych pomieszczeniach, na ogół pracują głośno. Zazwyczaj hałasuje sprężarka. Dlatego też często się zdarza, że hałaśliwe części urządzenia wystawiane są na zewnątrz. Najczęściej więc te urządzenia wbudowane są w ściany główne.