Dachy odwrócone stają się coraz bardziej popularne i coraz więcej osób planujących budowę własnego domu uwzględnia w projekcie właśnie taką, odwróconą konstrukcję dachu. Wzrost zainteresowania taką konstrukcją wynika po części z tego, że wiele osób jest zwyczajnie zafascynowanych możliwościami jakie daje dodatkowa przestrzeń na dachu. Można przecież urządzić tam zwykły taras widokowy albo genialnie zaaranżowany ogród z bogactwem rozmaitych roślin.
Zanim jednak dojdzie do zaprojektowania powierzchni dachu w jej ostatecznym kształcie, trzeba taki dach solidnie wykonać aby to co miało w założeniu cieszyć nasze oczy nie obróciło się w totalną klęskę. I trzeba tu nieco zmienić tradycyjne podejście do budowy dachu bo i kolejność warstw dachu odwróconego jest nieco inna niż w przypadku dachu standardowego. Dodatkowo, kolejność warstw dachu odwróconego uzależniona jest także od docelowego przeznaczenia dachu. I tak kolejność warstw dachu odwróconego będzie inna jeśli zdecydujemy się przeznaczyć ją na teren pod zieleń i roślinność a inna jeśli przeznaczeniem konstrukcji będzie przystosowanie jej w skrajnych przypadkach na przykład jako lądowiska dla helikopterów.
W Polskiej rzeczywistości najczęstszym przeznaczeniem dachów odwróconych jest przekształcenie ich w parkingi lub mini ogrody tworzące, specyficzny mikroklimat sprzyjający odpoczynkowi. Konstrukcja dachu odwróconego na którego powierzchni ma powstać przestrzeń zielna nie odbiega zasadniczo od typowej konstrukcji dachu odwróconego i jedyną w zasadzie różnicą jest tutaj położenie dodatkowej warstwy ziemi dającej możliwość posadzenia roślin.
W tej konstrukcji strop pokrywa się emulsją gruntującą na której następnie umieszczana jest warstwa paroizolacyjna a w następnej kolejności warstwa termoizolacyjna. Potem przychodzi kolej na papę zgrzewalną, mającą stanowić ochronę przed przebijaniem się korzeni roślin przez kolejne warstwy izolacji. Kolejne dodawane warstwy to warstwa drenażowa i wegetacyjna, umożliwiające właściwe odwodnienie powierzchni dachu.