Komin jest to jeden z ważniejszych elementów domów mieszkalnych jak i fabryk służący do odprowadzania spalin (komin przemysłowy) lub pozbywania się z obiektu zużytego powietrza ( komin wentylacyjny) Komin opiera się na ciągu spalinowym , potrzebnym do wymiany powietrza i odprowadzania spalin. Ciąg spowodowany jest przez znaczną różnicę gęstości powietrza , co powoduje wytwarzane przez komin podciśnienie. Pozwala ono na zassanie niezbędnej do zachowania ciągu i cyrkulacji powietrza wymiany powietrza lub spalin. Architekci projektujący komin muszą zadbać przede wszystkim o prawidłowe ustalenie jego przekroju jak również wysokości ,potrzebnej do odprowadzania potrzebnej ilości zużytego powietrza. Ze względu na pełnioną przez komin funkcję , można wyróżnić trzy główne typy kominów . Jednym z nich jest komin dymowy , którego używa się w największym stopniu do odprowadzania zbyt dużej ilości spalin. Komin wentylacyjny ,zgodnie z nazwą służy do wymiany zużytego powietrza w pomieszczeniu na świeże , doprowadzane zewnątrz. Wyróżnić można również komin spalinowy , odprowadzający na zewnątrz obiektu spalin z palenisk gazowych.