Błędy wykonawcze są najczęstszym powodem złego działania instalacji kominowej. Te z kolei wynikają bardzo często z powodu złego przeszkolenia pracowników lub zbyt wielkiego pośpiechu. Niestety często zapominają oni, że błędnie wykonane kominy mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Popełnianych błędów jest bardzo wiele rodzajów. Do najniebezpieczniejszych należy użycie złego materiału (na przykład łatwopalnego) lub brak izolacji. Może to doprowadzić nawet do pożaru, który może się znacznie rozprzestrzenić zanim zostanie wykryty. Innym błędem wykonawczym jest nieodpowiednia szczelność przewodu kominowego. Według wszelkich norm i przepisów budowlanych ten powinien być całkowicie szczelny, i nie powinien uwalniać produktów spalania do budynku, co jest najzwyczajniej w świecie szkodliwe dla zdrowia. Innym błędem, który zdarza się dosyć często jest niezapewnienie odpowiedniej średnicy przewodu kominowego, a ta powinna być dostosowana specjalnie do obciążenia cieplnego, któremu instalacja musi podołać i na które będzie narażona.

Wady konstrukcyjne

Komin jest bardzo ważną instalacją w budynku. Musi on spełniać wszelkie postawione mu normy, a te nie wzięły się znikąd. Ich nieprzestrzeganie może zagrozić pożarem lub ciągłą nieszczelnością i przepuszczaniem szkodliwych dla zdrowia substancji powstałych w wyniku spalania. Wady konstrukcyjne są czymś, co niestety zdarza się dosyć często należy na to zwrócić swoją uwagę. Należy też pamiętać, że na ogół wina leży po stronie człowieka i wynika z oszczędności, nieznajomości przepisów czy pośpiechu. Przyczyny jednak nie są ważne, a nas powinien interesować skutek takiego niedopatrzenia. Ten może być opłakany i gwałtowny, jak na przykład pożar. Może być również niedostrzegalny i długotrwały, jak złe poczucie pod wpływem ciągłego zatruwania organizmu spalinami. Kominy są bardzo ważnym elementem budynku. Przede wszystkim należy zawsze pilnować tego, aby przewody kominowe były wykonywane zgodnie z dokumentacją. Nie powinny mieć przewężeń, uskoków czy nieciągłości. Powinny też być zbudowane w odpowiedniej odległości od łatwopalnych elementów konstrukcyjnych budynku.

Brak zabezpieczeń p.poż.

W Polsce mamy do czynienia z bardzo ścisłymi przepisami przeciwpożarowymi, które mają zapewnić nam jak największe bezpieczeństwo. Nie inaczej jest z kominami, które mają do czynienia z wysoką temperaturą, a w przypadku wyraźnym wad konstrukcyjnych mogą być przyczyną pożaru. Brak zabezpieczeń p.poż. może być tragiczny w skutkach. Jedną z podstawowych zasad jest umieszczanie komina w bezpiecznej odległości od innych, łatwopalnych lub wrażliwych na wysoką temperaturę materiałów budowlanych takich jak na przykład belki stropowe, krokwie i inne drewniane elementy. Jeszcze ważniejsze jest wykonanie samego komina z odpowiedniego materiału. Same kominy aby spełniły wymagania muszą być wykonane z materiału niepalnego, a także pokryte warstwą izolacyjną dodatkowo go zabezpieczającą. Komin musi spełniać także wszystkie inne normy, nie tylko te dotyczące przepisów przeciwpożarowych. Wykonanie komina jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa całego budynku. Możliwe, że jest nawet ważniejsze niż drobne wady konstrukcyjne samego obiektu.

Zły dobór materiałów

Na dobre wykonanie komina składa się bardzo wiele różnych czynników. Bardzo ważne są przy tym umiejętności fachowców, ich doświadczenie i znajomość przepisów oraz norm. Kominy powinny być wykonane z dobrych materiałów. Te muszą być nie tylko dobrze dobrane, ale także być dobrej jakości. Przede wszystkim komin powinien być zrobiony z materiału niepalnego i odpornego na bardzo wysokie temperatury, z którymi będzie miał do czynienia za każdym razem, gdy będzie się z niego korzystało. Oprócz tego musimy zastosować specjalną warstwę izolacyjną, która ma dodatkowo zabezpieczyć całą konstrukcję i budynek zarazem. Sam materiał i izolacja muszą także gwarantować szczelność, w końcu w kominie znajdować się będą produkty spalania różnych substancji, które nigdy nie wpływają dobrze na zdrowie czy samopoczucie, więc nie powinny się dostawać do wnętrza budynku. Zły dobór materiałów może się okazać katastrofalny w skutkach i w najgorszym wypadku może prowadzić do pożaru, a w konsekwencji nawet spłonięcia całego budynku.

Złe wymiary przewodów kominowych

W naszym kraju niestety panuje przekonanie o tym, że można i warto oszczędzać na wszystkim. Widać to także w budownictwie, szczególnie jeśli porówna się pewne rzeczy z normami. Sytuacje taką można zobaczyć na przykładzie kominów. Złe wymiary przewodów kominowych to stała bolączka niektórych firm zajmujących się ich konstruowaniem. Jest to oczywiście oszczędność materiału, a więc także i pieniędzy, ale jednocześnie jest to dosyć duże ryzyko tego, że komin nie będzie spełniał swojej roli tak jak powinien. Kominy powinny mieć średnicę dopasowaną do obciążenia cieplnego z jakim będzie miał do czynienia. Jest to o tyle ważne, że w wypadku jeśli komin będzie zbyt mały, to ucierpi na tym cały budynek i prędzej czy później trzeba będzie go przebudować, aby w nim wytrzymać. O ryzyku pożaru nie wspomniawszy. Komin nie jest elementem na którym można i powinno się oszczędzać. Inne przekonanie jest mylne i bardzo ryzykowne, a także na dłuższą metę nieopłacalne finansowo, gdyż prędzej czy później oszczędność odbije się na naszym portfelu kilkukrotnie.

Brak szczelności przewodów kominowych

Przewód kominowy służy do odprowadzania gazów i produktów spalania różnych substancji. Sami pewnie niejednokrotnie czuliśmy dym i zapewne nie podobał nam się ten zapach. Oprócz tego substancje takie są najzwyczajniej w świecie niezdrowe, a czasem nawet toksyczne. Dlatego właśnie kominy muszą być idealnie szczelne i nie mogą przepuszczać szkodliwych spalin do wnętrza budynku, w szczególności jeśli jest to budynek mieszkalny, gdyż w najlepszym wypadku mieszkańcom będzie towarzyszyło złe samopoczucie. Brak szczelności przewodów kominowych jest bardzo poważnym problemem, który może powodować trudności w zasypianiu, a także lekkie zatrucie tlenkiem węgla. Szczególnie odczuwalne jest to zimą, kiedy mamy zamknięte okna, a systemy grzewcze działają na wysokich obrotach i emitują przez to dużo dymu, i innych substancji. Szczelność komina możemy zapewnić stosując specjalną izolację oraz używając materiałów budowlanych dobrej klasy. Na zdrowiu i dobrym samopoczuciu nie warto oszczędzać, a szczelny komin na pewno będzie miał na nie pozytywny wpływ.

Brak wytłumień (szczególne kominy)

Jeśli jesteśmy posiadaczami agregatu prądotwórczego z podłączonym przewodem kominowym do odprowadzania spalin, to musimy pamiętać, że ten musi być wykonany według obowiązujących norm. Jest to ważne nie tylko ze względu na obowiązujące przepisy, ale także na komfort użytkowania. Agregaty prądotwórcze i inne urządzenia spalinowe, które mogą być podłączone do komina, generują duże ilości drgań i wibracji, które przenosząc się wzdłuż przewodu kominowego tworzą niesamowity hałas. W trosce o swój komfort, spokój sąsiadów i obowiązujące przepisy musimy zadbać o wytłumienie komina za pomocą specjalnych materiałów i izolacji. Kominy doskonale przewodzą dźwięki i drgania, a Brak wytłumień (szczególne kominy) sprawia, że hałas jest nie do wytrzymania. Korzystając z agregatów prądotwórczych lub kogeneracyjnych musimy mieć na uwadze tą bardzo ważną kwestię i dostosować przewód kominowy do odpowiednich standardów. Przenoszone drgania mogą osłabić konstrukcję komina, co jest kolejnym powodem, dla którego warto zainwestować w tłumiki i izolacje przewodu kominowego.

Źle wykonane obróbki blacharskie

Kominy są widocznym elementem estetycznym wielu budynków. Ich obróbka blacharska jest ważna ze względów estetycznych, ale także bezpieczeństwa. Odpowiada ona między innymi za szczelność komina i to, że podczas opadów atmosferycznych nic się do niego nie dostanie. Na poprawną obróbkę blacharską komina składa się bardzo wiele rzeczy. Przede wszystkim są to metody i materiały stosowane zależnie od położenia komina, rodzaju dachu i jego nachylenia. Kominy są także różne i ich obróbka różni się między sobą. Źle wykonane obróbki blacharskie zostają zauważone najczęściej podczas zimy czy większych deszczów, kiedy to opady atmosferyczne dostają się do przewodów kominowych, a w najgorszych wypadkach spływają kominem w dół. Sama obróbka musi zabezpieczać przewód kominowy przed ingerencja z zewnątrz, ale także musi zapewnić swobodny odpływ gazów i produktów spalania z komina, i nie utrudniać im wydostawania się z niego. W innym wypadku może dojść do sytuacji, kiedy komin będzie zachowywał się jakby był zatkany.