Kompleksowe wykonawstwo projektu konstrukcyjnego hali przemysłowej lub fabryki może być osiągnięte jedynie przy wynajęciu wykwalifikowanej firmy dysponującej przeszkoleniem i doświadczeniem w zakresie montażu i ewentualnej rozbudowy lub przebudowy obiektu. Kompleksowe wykonawstwo zależy głównie od dyspozycyjności i fachowości pracowników firmy budowlanej , którzy powinni posiadać wszystkie możliwe narzędzia i dysponującymi środkami transportu pozwalającymi na szybkie przewiezienie materiałów na miejsce budowy ,co zmniejszy potrzebny czas wykonania kilkukrotnie.
Kompleksowe wykonawstwo można osiągnąć jedynie pod nadzorem eksperta budowlanego ,kontrolującego postęp prac i ich wykonanie oraz solidność. Materiały z których budowana jest hala powinny być dokładnie takie ,jakie przedstawiono na fakturze ,właściwie zamontowane i przetestowane pod kątem wytrzymałości i ewentualnych powstałych defektów. Kompleksowe wykonawstwo to również koszty budowy i montażu elementów hali. Należy pamiętać że nie zawsze najtańsza firma jest tą najlepszą ,a właściwa inwestycja ,nawet jeśli kosztowniejsza dla portfela ,może zapewnić długowieczność i brak konieczności częstych konserwacji obiektu.