Zbiorniki służą do magazynowania wody, kiedy jest konieczność ugaszenia pożaru. Zwykle mają kształt cylindryczny i są ustawiane w pozycji pionowej. Cała konstrukcja jest wykonany z lśniących i ocynkowanych warstw, które są zespalane na gorąco. Grubość zbiornika jest uwarunkowana tylko i wyłącznie normami oraz standardami, które obecnie obowiązują. Zwykle blachy ocynkowanych zbiorników są łączone za pomocą specjalnych śrub. Cały płaszcz zbiornika jest wzmacniane za pomocą kątownika wiatrowego. Konstrukcja dachu zbiornika jest samonośna lub podpierana za pomocą pionowych elementów nośnych, które również opierają na strefie obciążenia śniegowego.
Przez co konstrukcja dachu zbiornika opiera się także na płycie warstwowej lub składa się z dwóch warstw złożonych z blachy trapezowej ocynkowanej lub w dostępnych kolorach z palety z rdzeniem wykonanym ze specjalnie spienionego polistyrenu. Polistyren ma specjalną grubość do 6 centymetrów. Dodatkowo konstrukcja dachu zbiornika składa się z poziomych elementów nośnych, które są zamontowane powyżej poziomu wody. Dzięki ukształtowanej pozycji dachu, która posiada spadek około pół procenta, pozwala na swobodny odpływ wody deszczowej. Przez takie działanie zbiornik jest przymocowany do płyty fundamentowej przy pomocy kotw oraz śrub kotwiących, które są opracowane zgodnie z wymogami lokalnych stref sejsmicznych. Konstrukcje takich zbiorników są ciągle unowocześniane za pomocą nowoczesnych technologii.
Zbiorniki i ich konstrukcja jest bardzo ważna, ponieważ dobrze opracowane mogą w szybkim czasie pomóc wielu ludziom w sytuacji pożaru. Konstruktorzy wykorzystując nowoczesne rozwiązania starają się jak najszybciej wprowadzać je w życie, ponieważ wielu osobom może to uratować dobytek całego życia. Dlatego też stale się wprowadza innowacje, które pozwolą jak najszybciej dostarczyć wodę oraz jak najprędzej ją stamtąd wydostać. Za pomocą rozległego systemu węży, które odprowadzają jak i dostarczają wodę do wybranego zbiornika przeciw pożarowego.