Konstrukcja główna hali opiera się coraz częściej w drobiarniach na zastosowaniu wytrzymałej i stosunkowo taniej oraz łatwo dostępnej stali gorącowalcowanej. Konstrukcja główna jest oparta na takim rodzaju stali , gdyż jej wyprodukowanie ,a co za tym idzie – cena są bardzo niskie. Jest to w porównaniu z innymi rodzajami stali materiał najtańszy , w odpowiednich grubościach ( obecnie wytwarzane są fragmenty o grubości od 1,2 milimetra w górę.)
Konstrukcja główna zaprojektowana i zbudowana przy zastosowaniu stali gorącowalcowanej musi mieć zapewniony stały nadzór i terminową konserwację całego obiektu ,gdyż jest surowcem o największej podatności na korozję i rdzewienie. Te niepożądane efekty mogą oczywiście zostać zniwelowane poprzez rozwiązania techniczne jakimi są : zanurzenie stali w gorącym cyku lub malowanie całości metodą proszkową. Konstrukcja główna oparta jednak na stali zimnowalcowanej lub ocynkowanej ogniowo jest o wiele bardziej kosztowna ,co stawia pod znakiem zapytania początkową zyskowność i wypłacalność hali drobiarskiej i może powodować konieczność zaciągania przez zleceniodawcę znacznych kredytów na budowę obiektu.
Konstrukcja główna jest jednak opierana na tego typu stali ze względu na jej wytrzymałość , lekkość i stabilność ,dzięki której zmniejsza się praktycznie do zera ryzyko zawalenia lub znacznego osuwania obiektu. Konstrukcja główna wykonana ze stali gorącowalcowanej ,przy właściwym zaprojektowaniu charakteryzuje się równomiernym rozłożeniem ciężaru w każdym fragmencie hali , oraz doskonałe podtrzymywanie struktury dachowej. Stal w połączeniu z płytami warstwowymi pozwala również na utrzymywanie właściwej temperatury w drobiarni ,dzięki doskonałej izolacji i nieprzepuszczalności uzyskiwanej przy połączeniu obydwu materiałów.
Konstrukcja główna to szkielet właściwy na którym opierane są wszelkie elementy dodatkowe i drugorzędne hali i montowany dach . Z powodu niezwykłej wagi konstrukcji , powinna ona zostać dokładnie zaprojektowana , ze zwróceniem uwagi na wartości takie jak współczynnik liniowej rozszerzalności stali , oraz jej współczynnik przewodzenia ciepła. Powinno się również wyeliminować nadmierną sprężystość pionową i poziomą aby zapobiec powstawaniu niekontrolowanych drgań , mogących powodować pęknięcia ścian i dachu oraz ogólną zaburzoną stabilność jaką charakteryzować się musi konstrukcja główna.