Kiedy mówimy tunel,najczęściej mamy na myśli budynek umożliwiający przejazd pociągom czy też samochodom na wskroś przez wzgórze grzbietem którego nie da się poprowadzić nitki drogi lub też podzbiornikiem wodnym wodą. Jednak tunele to także wyspecjalizowane budynki służące do hodowli roślin. Konstrukcja stalowa tunelu zapewnia takiemu budynkowi już podczas budowy ponadprzeciętną wytrzymałość i sztywność oraz pozwala budowniczym na stosunkowo łatwe przewiezienie elementów składowych takiej konstrukcji nawet tam, gdzie normalnie trudno byłoby cokolwiek dostarczyć.
Nie trzeba być inżynierem budownictwa ani też kończyć innych wyspecjalizowanych studiów aby wiedzieć, że konstrukcja stalowa tunelu w pierwszej kolejności jako szkielet budynku odpowiada za jego wytrzymałość, giętkość i odporność na wstrząsy sejsmiczne. Bardzo ważne jest więc, żeby konstrukcja stalowa tunelu była wykonana z materiałów dobrych, posiadających wszystkie niezbędne certyfikaty budowlane i normy obowiązujące w kraju, w którym ma taki tunel powstać. Jest to szczególnie ważne w przypadku przedsiębiorców, którzy przecież są osobami odpowiedzialnymi za zdrowie i życie pracowników pracujących dla nich w ich nowo wybudowanym tunelu na przykład przy pielęgnacji roślin strączkowych dla hodowli których tunel z konstrukcją stalową jest znakomitym miejscem do rozwoju.
Dlaczego jeszcze każdy inwestor planujący tego typu działalność powinien zwrócić szczególną uwagę na to czym jest konstrukcja stalowa tunelu? Otóż od jej rodzaju zależy też w dużej mierze rodzaj działalności, jaką chcemy prowadzić. Nie wybudujemy przecież sobie tunelu z lekkich materiałów nadających się doskonale jako budulec do obiektów typu szklarnia, kiedy chcemy eksploatować nasz tunel w charakterze magazynu. Patrząc z kolei na to zagadnienie z perspektywy inżyniera budowlanego, w takim aspekcie jak Konstrukcja stalowa tunelu dużą rolę odgrywa także jak już wcześniej wspomniałem przenośność i łatwość montażu/demontażu elementów składających się na budowany tunel.