Dzisiaj mamy bardzo rozpowszechnioną budowę zbiorników na wodę. Są to przede wszystkim konstrukcje stalowe- zbiorniki p.poż, które charakteryzuje ogromny pojemnik, który ma gromadzić wodę niezbędną do gaszenia pożarów. Bardzo dawno temu takimi zbiornikami były sadzawki kopane pośród zabudowy folwarcznej służące do pojenia zwierząt z gospodarstw oraz hodowli karpi. Kiedy był przypadek pożaru wodę czerpano przy pomocy skórzanych lub innego typu wiaderek. Dopiero następnie w większych miastach powstały specjalne oddziały straży pożarnej, który zajmowały się gaszeniem pożaru w miastach. Konstrukcje stalowe – zbiorniki p.poż. powstały nieco później i teraz są stale unowocześniane.
Dlatego też obecnie takie zbiorniki są teraz obecne w każdym wozie strażackim. Jednostki straży pożarnej są bardzo dobrze wyposażone, mają odpowiedni sprzęt, który pozwala na szybkie działanie w niebezpiecznych sytuacjach. Kiedy tylko zaistnieje odpowiedni alarm, jednostki są gotowe do działania włączając sygnał alarmowy, który słychać na bardzo duże odległości. Konstrukcje stalowe – zbiorniki p.poż. mają różną budowę, ale zwykle są to ogromne stalowe konstrukcje przypominające olbrzymią cysternę, która mieści bardzo często na samochodach ciężarowych.
Bardzo dobrze wyszkolone jednostki w szybkim czasie zbierają się do działania, przez co w zaledwie kilka minut mogą dotrzeć na miejsce pożaru. Straż pożarna jest obowiązkowa w każdej nawet najmniejszej miejscowości, aby służyć jak najlepszą pomocą dla ludzi, którzy znajdują się w kryzysowej sytuacji. Szkolenia i wszelkiego rodzaju zawody mają służyć dla polepszeni kondycji kadry strażackiej. W mniejszych miejscowościach mamy także dodatkowo do czynienia z ochotniczą strażą pożarną, która w czasie kryzysu jest gotowa do działania, aby nieść pomoc poszkodowanym. Dawniej to było bardzo popularne, dziś już nie przeżywa się z takim entuzjazmem zbliżających się zawodów strażackich. Obecnie zmieniły się trochę poglądy, ale to nie znaczy, że takie jednostki nie istnieją. Mają się całkiem dobrze, ale nie są aż tak popularne jak dawniej.