Gaz i olej zapewniają szybką i bezobsługową pracę kotła, lecz cena tych materiałów w ostatnich latach bardzo szybko wzrasta, dlatego paliwo stałe wraca w wielu domach do łask. Kotły tradycyjne na paliwo stałe możemy podzielić na wiele grup. Najprostszym wariantem są kotły z systemem górnego spalania, są one jednak kłopotliwe, a obsługa ich może sprawiać trudności. W tym rodzaju komora spalania jest w tym samym miejscu co komora zasypowa.Bardziej przyjazne dla środowiska jak i dla obsługi są kotły automatyczne. Dzięki precyzyjnemu mechanizmowi podajnika paliwa ich praca jest bardziej efektywna i wydajna.
Najczęściej stosowane materiały to kamienny eko-groszek lub pelety. Komfort pracy z kotłem zgazowującym możemy porównać z kotłami olejowymi. Wykorzystują proces destylacji drewna, w której powstaje gaz drzewny zasilający kotły. Ostatnią grupą są kotły zasypowe z systemem dolnego spalania. wydajne dzięki rozdzieleniu komory zasypowej i paleniska. Umożliwia to stopniowe spalanie paliwa i podawanie go w miarę wypalania. Pamiętajmy także, że kotły na paliwo stałe mogą pracować tylko i wyłącznie w instalacji typu otwartego. Zabezpiecza ona przed uszkodzeniem otwartego naczynia przelewowego przez nadmierne ciśnienie.