Hale modułowe są halami coraz częściej stawianymi i stosowanymi w polskim budownictwie. Na znaczeniu zyskały za sprawą swojej mocnej wytrzymałości i łatwości ustawienia. Nie potrzeba do jej postawienia ciężkiego sprzętu budowlanego, a tylko niewielkich podnośników i małej liczby pracowników. Hale modułowe są zbudowane z elementów modułowych ściśle ze sobą współgrających. Każdy moduł połączony jest z modułem sąsiednim za pomocą specjalnie do tego celu służących złączeń. Są nimi kotwy i inne elementy łączące umożliwiające powstanie całej stalowej konstrukcji. Każdy element łączący musi być prawidłowo zamontowany i właściwie spinać ze sobą moduły konstrukcyjne, bo dzięki temu budowla będzie mogła stać przez długi okres czasu.
W szczególności będzie ona bezpieczna dla wszystkich osób, które będą we wnętrzu takiej hali lub w jej pobliżu. Konstrukcja hal jest mocno przytwierdzona do podłoża właśnie za pomocą odpowiednich do tego kotew. Utrzymują one w prawidłowej pozycji całą konstrukcję obiektu. Podstawa przy budowie i montażu takich hal jest sprawą nadrzędną, bowiem to ona podtrzymuje całość i chroni przed zawaleniem. Kotwy i inne elementy łączące są obok modułów podstawowymi elementami hal modułowych. Bez nich nie powstanie żadna z nich. Do przytwierdzenia podstawy konstrukcji używa się również prętów kotwiących wbetonowanych w fundamenty lub ziemię.
Można użyć do tego celu innego rodzaju kotwy – kotwy wklejanej. Elementem, który powoduje zakotwiczenie jest gwintowana tuleja lub gwintowany pręt. Klej utrzymujący i ściśle przywierający do takiej tulei lub pręta umieszcza się w otworze znajdującym się na podłożu, ziemi lub betonie. Następnie w jego środek wkłada się tuleję lub pręt i czeka na jego wyschnięcie. Kotwy i inne elementy łączące muszą być najwyższej jakości, bowiem tylko taki materiał może zagwarantować bezpieczeństwo hali. Znaczenie w tym temacie mają również śruby montażowe. Przeważnie konstrukcje hal modułowych dostarczane są na miejsce ich budowy wraz ze wszystkimi złączeniami tej hali. Wszystkie elementy są kupowane, jako całość hali modułowej.