Kiedy zastanawiamy się nad dalszą edukacją mając świadectwo dojrzałości a przejawiamy zainteresowania rachunkowe, mamy umysł ścisły warto pomyśleć o przyszłości związanej z zawodem księgowego.

Aby zostać głównym księgowym należy posiadać wyższe wykształcenie ekonomiczne . Najlepiej o specjalności finansowej. Dobrze widziane są dodatkowe studia podyplomowe, licencje i uprawnienia branżowe. Ponadto wymagana jest znajomość międzynarodowych standardów rachunkowości.

Do obowiązków księgowego należy również . nadzorowanie pracy wielu osób i zespołów, umiejętność przeprowadzania analiz, znajomość systemów komputerowych wspierających prace finansowo-księgowe, dlatego warto postarać się o dodatkowe szkolenia w tym zakresie.

Od głównego księgowego oczekuje się uzupełnianej na bieżąco, doskonałej znajomości przepisów finansowo – podatkowych, dlatego każda księgowa czy księgowy musi na bieżąco sprawdzać najnowsze wiadomości, by nie popełnić gafy. Nie jest to praca łatwa, bardzo odpowiedzialna i powinna być dobrze wynagradzana.

Wynagrodzenie księgowego przeważnie zależy od branży, w jakiej pracuje główny księgowy oraz regionu kraju. Zdecydowanie największe pensje otrzymują główni księgowi ze stolicy, a najmniej z regionów podkarpackich.

Zawód księgowego jest na rynku pracy bardzo popularny i zapotrzebowanie na nowych pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje ciągle rośnie. Kariera księgowego przebiega różnymi ścieżkami, pracę może znaleźć wszędzie tam, gdzie prowadzi się działalność gospodarcza. Dlatego mając powyższe na uwadze warto pomyśleć o edukacji w tym kierunku.