Przystań jachtowa to nie tylko łodzie, żaglówki i okazałe jachty, które każdego dnia przybijają do nadbrzeża. Aby bowiem cała przystań mogła funkcjonować w sposób niezakłócony, potrzebna jest jeszcze dodatkowa infrastruktura przystani, która umożliwi zaspokojenie przez żeglarzy ich potrzeb podczas pobytu na lądzie. Potrzebne są więc lekkie budowle zaplecza socjalnego mariny czyli rozmaite budynki wchodzące w jej skład, ułatwiające życie żeglarzom.
Lekkie budowle zaplecza socjalnego mariny to między innymi różnego rodzaju magazyny w których przechowywane są zarówno same łodzie i jachty jak również części zamienne do nich. W magazynach znajdziemy też sprzęty pomocne w utrzymaniu przystani żeglarskiej w nienagannym stanie oraz kajaki znoszone tutaj wprost z pomostów, które również są nieodłączną częścią każdej przystani. Ilość pomostów do cumowania jachtów uzależniona jest zarówno od wielkości mariny jak i ilości przybijających do niej łodzi, żaglówek i jachtów i ich rozmiarów.
Lekkie budowle zaplecza socjalnego mariny to również większe i mniejsze pomieszczenia i budynki sanitarne umożliwiające żeglarzom odświeżenie się po długiej żegludze a więc toalety i łazienki męskie i damskie i pomieszczenia gospodarcze w których istnieje czasem możliwość zrobienie prania. W punktach tych można również liczyć na uzupełnienie wody pitnej albo pozbyć się nagromadzonych w czasie rejsu nieczystości. W coraz większym odsetku lekkie budowle zaplecza socjalnego mariny dostępne są dla inwalidów i osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, a jeśli nawet zdarzają się miejsca dla tych osób trudno dostępne, to oferuje się im inne udogodnienia które dadzą im komfort przebywania w marinie. Lekkie budowle zaplecza socjalnego mariny to także budynki stanowiące pomieszczenia dla bosmanów połączone z mini kompleksem budynków gospodarczych pozostających pod pieczą bosmana.
Dodatkowo coraz częściej zdarza się sytuowanie w marinach zadaszeń otwartych dla żeglarzy, tworząc w ten sposób miejsca w których mogą oni zorganizować sobie posiłek a nawet rozpalić grilla.