Lekkie budownictwo pozwala na utrzymanie niskich kosztów przy oferowanej wysokiej wytrzymałości budynków. Lekkie budownictwo brane jest pod uwagę przy budowie dużych hal i fabryk przemysłowych ,jak również kiosków oraz straganów wystawowych. W tym przypadku lekkie budownictwo oparte jest w znacznym stopniu o zastosowanie płyty obornickiej. Jest ona stosowana to obudowywania wnętrz hal i straganów dzięki swoim właściwościom termoregulacyjnym i izolacyjnym oraz małej przepuszczalności akustycznej.
Lekkie budownictwo doceniło znaczenie płyty obornickiej również dzięki jej optymalnym rozmiarom pozwalającym na łatwy montaż i transport , co zmniejsza potrzebny czas budowy hali czy straganu do niezbędnego minimum i ogranicza koszty inwestycyjne ,które mogą zostać wykorzystane do zastosowania wyposażenia dodatkowego. Lekkie budownictwo wykorzystuje płytę obornicką gdyż zapobiega ona nadmiernemu oddawaniu ciepła i wysokich parametrach ochronnych przed wilgocią czy przeciekaniem. Pozwala to na zachowanie odpowiedniego kształtu płyt bez deformacji i uszkodzeń obiektu nią pokrytego lub obudowanego wewnętrznie.