W Niemczech od kilku lat można zauważyć stagnację gospodarki, co ma bezpośredni wpływ na lekkie budownictwo w Niemczech, którego wartość produkcji w ciągu trzech lat spadła o 18 miliardów euro czyli 8,5%. Generalna tendencja co do rodzajów budownictwa ma polegać na dynamicznym wzroście budownictwa inżynieryjnego, nawet o 20% i stabilizacji budownictwa mieszkaniowego. W krajach Europy Środkowej wszystkie segmenty budownictwa powinny odczuwać dość duży wzrost. Spowoduje to zmniejszenie dystansu w budownictwie jaki dzieli w tym momencie stare i nowe kraje wspólnej Europy. Warto zaznaczyć, że obecnie bardzo prężnie rozwija się lekkie budownictwo w Niemczech.
Nie każdy zdaje sobie sprawę, że budownictwo naszych sąsiadów stanowi blisko 10 % produktu krajowego brutto z sumą inwestycji przekraczającą 219 miliardów euro w 2008 roku, jest jedną z kluczowych branży w Republice Federalnej Niemiec. Ponad 330.000 przedsiębiorstw tworzących ponad 2 miliony miejsc pracy jest bezpośrednio związane z budownictwem. Przyglądając się się niemieckiej gospodarce budowlanej warto zwrócić uwagę na zwyczajowy podział poszczególnych gałęzi branży budowlanej i stosowane tam określenia, jak również przynależność danej gałęzi do przemysłu lub rzemiosła. W branży budowlanej rozróżnia się przede wszystkim tak zwane budownictwo właściwe (Bauhauptgewerbe), poboczne (Baunebengewerbe) oraz pomocnicze (Bauhilfsgewerbe).
Do tego podziału zalicza się także lekkie budownictwo w Niemczech. Dostęp do tego rodzaju budownictwa dla polskich pracowników jest już dostępna, jednak warto zauważyć, że przez ostatnich kilkanaście lat rynek dla Polaków był zamknięty. Jeszcze rok temu Swoboda świadczenia usług w branży budowlanej oraz dostęp do niemieckiego rynku pracy dla polskich przedsiębiorstw i fachowców były nadal ograniczone. Wprawdzie wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej nie wprowadzono ograniczeń traktatowo zagwarantowanej zasady swobody osiedlania się i świadczenia usług na całym obszarze UE, jednak w okresie przejściowym obowiązującym do 2011 roku, Republika Federalna Niemiec wynegocjowała w wybranych dziedzinach ograniczenia dostępu do rynku świadczenia usług. Z zasady tej wyłączono lekkie budownictwo w Niemczech budownictwo z usługami pokrewnymi, sprzątanie budynków, inwentarza i środków transportu oraz wyposażanie i dekoratorstwo wnętrz.