Magazyny to inaczej obiekt budowlany przystosowany do składowania i przemieszczania zapasów na wyodrębnionej przestrzeni, która może zajmować plac nieosłonięty czyli składowisko, plac w połowie osłonięty – wiata, część budowli, całą budowlę lub kilka budowli magazynowych. Magazyny zazwyczaj zawierają wyroby i towary odporne na czynniki atmosferyczne – takie jak wiatr, słońce, deszcz, i przechowywane są na różnych składowiskach. Ponadto niektóre składowiska posiadają różne wiaty które chronią wyroby przed deszczem.
Magazyny znajdują się w budynku jednokondygnacyjnym, który może być wykonany z lekkich konstrukcji stalowych. Budynek magazynu przypomina prostokąt o proporcji boków 3:5 lub 2:3. Magazyny posiadają powierzchnię użytkową, która zależy od wielkości magazynów. Na przykład w małych magazynach powierzchnia użytkowa wynosi minimum 500 m², a wysokość strefy składowej od 5,4 do 7,2 m. Natomiast w magazynach halowych wysokość nie przekracza 12 m. Magazyny handlowe dostosowują asortymenty do preferencji klientów. Zaś magazyny przemysłowe – najczęściej wysokiego składowania posiadają większą powierzchnię i wysokość użytkową.
Takie obiekty wyposażone w zależności od przeznaczenia w urządzenia do składowania, środki transportu magazynowego i pomocnicze urządzenia magazynowe. Wśród urządzeń do składowania można wymienić: regały, stojaki, wieszaki, podkłady, zasieki i urządzenia specjalizowane. Środki transportu to wózki widłowe, wózki unoszące, wózki ciągnikowe, automatyczne wózki jezdniowe, układnice, żurawie, wciągniki, suwnice, przenośniki oraz manipulatory. Natomiast do pomocniczych urządzeń magazynowych należy uwzględnić: palety, kontenery, pomosty, czytniki kodów, wagi, urządzenia do zarządzania i łączności, urządzenia do taśmowania, pojemniki, palety zatory i depaletyzatory.
Trzeba zdawać sobie sprawę, że wielkość magazynu wpływa na zwiększenie lub zmniejszenie zakresu obowiązków. To bardzo ważna informacja dla firm, które trudnią się budową magazynów. Małe i średnie magazyny zatrudniają zazwyczaj magazyniera oraz pracowników magazynowych takich jak: wydawcę, pakowacza, operatora wózka jezdniowego napędzanego. W dużych magazynach dodatkowo zatrudnia się kierownika lub dyspozytora magazynu aby ułatwić i usprawnić pracę. To rozwiązania logistyczne, które muszą być dokładnie przemyślane, aby magazyn spełniał swoje funkcje i był dobrze zarządzany.