Drewno to materiał, który określa się mianem anizotropowego i ortotropowego. Drewno jest wytrzymałe na ściskanie, rozciąganie i zginanie, a owa wytrzymałość zależy głównie od kierunku działania sił w stosunku do włókien. Twardość drewna to jedna z mechanicznych właściwości tego surowca. Mierzy się ją oporem, który stawia drewno podczas wciskania stalowej kulki o danej wielkości. Każdy gatunek drewna charakteryzuje się inną twardością. Dużą twardością charakteryzują się takie gatunki, jak modrzew i robinia akacjowa, a także dąb, jesion i buk. Z kolei najmniej twarde drzewa to lipa, topola i olcha.
Drewno miękkie bardzo często wykorzystują rzeźbiarze, zaś gatunki drewna o dużej twardości są wykorzystywane głównie w budownictwie i w innych gałęziach przemysłu. Kolejną właściwością mechaniczną drewna jest ścieralność. Drewna o dużej twardości są odporne na ścieranie. Ta właściwość drewna jest bardzo istotna podczas wyboru drewna do wykonania parkietu. Mechaniczne właściwości drewna decydują zatem o tym, w jaki sposób zostanie wykorzystane.