Moduły szeregowe lub piętrowe w hotelu pracowniczym pełnią głównie funkcję architektoniczną i zagospodarowania przestrzennego. Moduły szeregowe lub piętrowe to ważny wybór dla każdego zleceniodawcy planującego wybudowanie hotelu w pobliżu miejsca pracy. Moduł szeregowy jest często uważany przez pracowników za rozwiązanie gorsze poprzez brak intymności, w zachowaniu której przeszkadza zbyt mała izolacja akustyczna ścian i podłóg, przez co każdy dźwięk wytworzony w pokoju będzie w jakimś stopniu słyszalny w pomieszczeniu obok.
W zabudowie szeregowej dwie ściany zewnętrzne przylegają do sąsiednich pomieszczeń hotelowych, natomiast dwie kolejne składają się na frontową i tylną elewację obiektu ,dlatego są one wykonane z większej ilości materiałów ,aby zapewnić ochronę przed zmiennymi warunkami pogodowymi i izolację cieplną. Przy wyborze inwestowania w moduły szeregowe lub piętrowe zleceniodawca powinien również poznać zalety i wady drugiego typu konstrukcji. Ten element budownictwa szkieletowego ,opartego na budowaniu modułów piętrowych oferuje zastosowanie lepszych jakościowo materiałów , takich jak podwójnie szczelne płyty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu lub styropianu.
Właściwe rozplanowanie konstrukcji zapobiega też osuwaniu i zapadaniu się modułów zwiększając ich wytrzymałość i długowieczność. Takie rozwiązanie pozwala również na oszczędzenie miejsca pod budowę hotelu ,gdyż moduły piętrowe są nakładane jeden na drugi , zmniejszając długość i szerokość hotelu , przy jednoczesnym zwiększeniu jego wysokości. Wymaga to jednak dodatkowych pomiarów i ekspertyz budowlanych , aby zapobiec zawaleniu zbyt wysokiego budynku na skutek zaburzeń konstrukcji wywołanej pęknięciami czy wstrząsami. Moduły szeregowe lub piętrowe mogą okazać się najlepsze przy budowie dużych powierzchniowo hoteli pracowniczych , jak i wysokich i oszczędnych w zajmowany teren obiektów.
Należy jednak pamiętać że podczas budowy na terenach podmokłych wskazana jest budowa w modułowaniu szeregowym , gdyż w przypadku wyboru drugiego rozwiązania i budowaniu wysokościowych hoteli istnieje ryzyko zawalenia z powodu niestabilności i niejednolitości zabudowanego terenu , co może prowadzić do zawalenia lub znacznych uszkodzeń obiektu , prowadzących do narażenia życia i zdrowia zamieszkujących hotel pensjonariuszy oraz narażenia inwestora na ponoszenie wysokich kosztów karnych za zaniedbania budownicze.