Możliwość rozbudowy konstrukcji modułowej pełni niebagatelną rolę przy projektowaniu i budowie takich obiektów jak hale przemysłowe czy duże fabryki . Możliwość rozbudowy jest aspektem który należy koniecznie wziąć pod uwagę , gdyż w przypadku dobrego prosperowania firmy i zapewniania przez nią znacznych zysków inwestorowi , koniecznym będzie dalszy rozwój , a ten osiągnąć można jedynie przy dalszej rozbudowie i powiększaniu prowadzonego biznesu.
Możliwość rozbudowy warunkuje głównie przestrzeń zakupiona pod budowę hali. Jeśli jest ona całkowicie zagospodarowana , konstrukcje modułowe pozwalają na dołączanie do hali lub fabryki kolejnych kondygnacji , tworząc ją wyższą i wydajniejszą , bez konieczności wynajmu kolejnej powierzchni i pokrywania idących za tym znacznych kosztów gruntu.
Możliwość rozbudowy oferowana przez moduły jest bardzo duża , dzięki łatwości ich przytwierdzenia do juz istniejącej konstrukcji jak również dzięki szybkiemu montażowi ,pozwalającemu na znaczne oszczędności czasu i pieniędzy. Możliwość rozbudowy pozwala na osiągnięcie znacznie większych przychodów z prowadzonej działalności i jest kwestią często rozpatrywaną przez inwestorów.