Firma, która zajmuje się stawianiem hal, powinna być jak najbardziej kompetentna. Tylko w ten sposób po jakimś czasie będziemy mogli cieszyć się halą, która w pełni będzie spełniała wszelkie nasze wymagania. Również wszystkie punkty zawartej między stronami umowy powinny być zrealizowane. Przede wszystkim chodzi o dobrze budowaną halę, gdyż zawsze istnieje możliwość złego montażu szkieletu. Może to sprawić, że cała konstrukcja zbyt długo nie wytrzyma. Jeśli firma wykon zły montaż będzie to oznaczało, że musi wykonać ją na nowo, albo po prostu starać się naprawić swoje błędy. Na pewno może to zaważyć na tym, że konstrukcja nie będzie stabilna i może w każdej chwili runąć. Czasem jednak są to takie błędy, które są raczej nie istotne. Jednak w każdym z tych przypadków należy pamiętać, że koszty zostaną potrącone. Tylko w ten sposób firma dokona rekompensaty. Jednak raczej bardzo rzadko się to zdarza. Jednak jeśli się zdarzy, to pamiętajmy, aby firmie od razu zwrócić na to uwagę.