Możliwości dofinansowania uzyskiwanego za usuwanie eternitu i jego utylizację jest możliwa do uzyskania w wielu gminach ,a mieszkańcy domów jednorodzinnych coraz częściej z nich korzystają aby pozbyć się szkodliwego materiału ze swojego otoczenia. Możliwości dofinansowania obejmuje w świetle prawa usuwanie azbestu z obiektów , które należą do osób fizycznych ,jak również spółdzielni mieszkaniowych i związków wyznaniowych takich jak kościół. Możliwości dofinansowania mogą zawrzeć się w kwocie do 1000 zł za 1 Mg usuniętego z posesji szkodliwego materiału ,a do refundowanych działań należą : demontaż azbestu z dachu obiektu lub elewacji , transport przez firmę do miejsca składowania oraz samą utylizację.
Możliwości dofinansowania obywatel gminy uzyskuje dopiero po złożeniu odpowiedniego wniosku do rad gminnych z prośbą o unieszkodliwienie i utylizację płyt eternitowych. W formularzu o możliwości dofinansowania , powinno się podać nie tylko adres i personalia właściciela obiektu z którego azbest ma zostać zdemontowany ,ale również ilość azbestu do utylizacji w dwóch jednostkach miary : metrach kwadratowych aby ocenić zajmowaną powierzchnię, oraz w kilogramach do oszacowania wagi.