Objawy i przyczyny uszkodzeń komina mogą być różnorodne , lecz większość z nich można wyeliminować i naprawić poprzez częstą konserwację i wizyty kominiarskie. Objawy i przyczyny uszkodzeń komina to bardzo często nieszczelności komina wywołane powstawaniem dużej ilości dziur i pęknięć na skutek działających przez dłuższy czas szkodliwych substancji zawartych w transportowanych na zewnątrz przez komin spalinach. Objawami uszkodzenia są widoczne na kominach stalowych jak i betonowych pęknięcia i deformacje powierzchni kominowej ,trudne do przeoczenia gołym okiem , i wydostające się z nich szkodliwe substancje .
Objawy i przyczyny uszkodzeń komina , a głównie przyczyny takiego stanu to brak odpowiedniego nadzoru i czyszczenia wnętrza komina , wynikające z zaniedbań właścicieli , którzy potrafią latami nie korzystać z usług kominiarskich lub wykonując je sami – pobieżnie i niesystematycznie. Objawy i przyczyny uszkodzeń komina można zwalczać we własnym zakresie czyszcząc solidnie całą powierzchnię wewnętrzną komina przy użyciu szczotek drucianych i dużych odkurzaczy ( pozwalają one na usunięcie szkodliwych substancji z wnętrza komory dymowej komina).